Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Detské ihrisko na sídlisku Morovnianska cesta je skolaudované a prístupné verejnosti

VIDEO
Dátum: 02.06.2022
Počet videní: 2002
Detské ihrisko na sídlisku Morovnianska cesta je skolaudované a prístupné verejnosti

Vodné prvky nebudú naplnené vodou permanentne. Primárne fungujú ako vodozádržné opatrenie.

Projekt Revitalizácia vnútrobloku Morovnianska cesta je ukončený. Cieľom projektu bolo zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax.

V rámci projektu boli vybudované chodníky a spevnené plochy, prebehla rekonštrukcia priľahlého verejného osvetlenia, revitalizácia verejnej zelene, vzniklo detské ihrisko s mobiliárom a vodné hry. Práve vodné hry vzbudili záujem verejnosti. Ide o novú funkciu v prostredí, ktorá má motivovať deti k exteriérovým hrám za každého počasia a zároveň rozvíjať ich pohybové ako aj vnemové schopnosti. Voda však v prvkoch nebude trvale, ale iba keď dostatočne zaprší. „Primárnym účelom vodných hier je, aby odvádzali z tohto prostredia vodu. Prvky sa roztočia iba pri daždivom počasí. Zámerom projektanta bolo vytiahnuť deti von za každého počasia,“ povedala hovorkyňa mesta, Jana Paulínyová.

Projekt podľa vedúceho oddelenia mestských projektov, Petra Cagáňa, rieši revitalizáciu vnútrobloku v existujúcej zástavbe bytového charakteru, ktorá je tvorená prevažne panelovými bytovými domami. „Ide o najväčšie sídlisko v meste s počtom obyvateľom približne 5 000, čo je takmer tretina obyvateľstva, kde sú situované aj objekty občianskej vybavenosti, materská škola, polyfunkčné objekty s prevádzkami a zdravotné stredisko. Obyvateľom však chýbal priestor pre voľnočasové aktivity, pos­trádali detské ihriská, ako aj oddychové zóny. Realizácia projektu rieši potreby skupín obyvateľov žijúcich v danej oblasti. Konkrétne vybudovaním veľkého detského pre rôzne vekové kategórie detí, tiež vybudovaním nových spevnených plôch s osadením lavičiek pre rodičov ale aj seniorov k relaxu, ale aj trávnatých plôch pre rôzne športy typu bedminton, frisbee a podobne. Projekt je k stanoveným cieľom a výsledkom projektu maximálne účinný a efektívny,“ uviedol Peter Cagáň.

Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli 586 096 eur, z toho nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja tvoril 556 791 eur a spolufinancovanie mesta dosiahlo 29 304 eur. Projekt mal byť pôvodne ukončený v máji 2021, pre pandémiu koronavírusu bol však fyzicky ukončený až začiatkom decembra 2021. V súčasnej dobe prebieha administratívne ukončovanie. Obec Ráztočno, ako príslušný stavebný úrad, vydala kolaudačné rozhodnutie 11. mája 2022, v ktorom konštatuje: „Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Z predložených dokladov o výsledku predpísaných skúšok vyplýva, že stavba je spôsobilá na bezpečnú a plynulú prevádzku.“

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. www.mirri.gov.sk.

loga

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.