Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Handlová má vyhlásené výberové konania na riadiace pozície

Dátum: 23.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 2863
Mesto Handlová má vyhlásené výberové konania na riadiace pozície

Voľné sú pozície riaditeľov škôl a Spoločného obecného úradu. 

Mesto Handlová má aktuálne vyhlásené 3 výberové konania na obsadenie riadiacich pozícii:

Riaditeľ / -ka ZŠ Školská 

Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné. Predpokladaný nástup do funkcie: 01.08.2022

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky sú okrem iného

 • získanie vyžadovaného stupňa  vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.) ,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný
  odborný
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.)

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 09. júna 2022 do 13.00 hod na adresu Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Všetky kritéria na danú pozíciu a zoznam požadovaných dokladov nájdete v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie

 

Riaditeľ / -ka Základnej umeleckej školy  

Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné. Predpokladaný nástup do funkcie: 14.08.2022

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky sú okrem iného:

 • získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.) ,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný
  odborný
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 596/2003 Z. z.).

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti ,
 • výhodou je vodičský preukaz skupiny B

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 09. júna 2022 do 13.00 hod na adresu Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.

Všetky kritéria na danú pozíciu a zoznam požadovaných dokladov nájdete v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie

 

Vedúci Spoločného obecného úradu na mestskom úrade 

Medzi kvalifikačné predpoklady patrí najmä vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru, výhodou
je osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu. Potrebná je aj znalosť legislatívy minimálne v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu miest a obcí, stavebného poriadku,
rozvoja bývania a správneho konania, správneho poriadku a priestupkov.

Ide o hlavný pracovný pomer s predpokladaným termínom nástupu 1. júla 2022. Mzdové ohodnotenie je v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu najneskôr do 3. júna 2022 do 14.00 hod.

Všetky kritéria na danú pozíciu a zoznam požadovaných dokladov nájdete v sekcii Mestský úrad - Zamestnanie


 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.