Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - povolenie na stavbu OC H

SÚBOR
Dátum: 16.05.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1106
Oznámenie o začatí stavebného konania - IMMOBILIEN MANAGEMENT - povolenie na stavbu OC H

Pozvánka na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

Žiadateľ: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, podal dňa: 31.03.2022, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Obchodné centrum Handlová (OCH)", definovanej stavebnými objektami:
• SO 01.1 Príprava a zariadenia staveniska
• SO 02.1.1 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová RETAIL
• SO 02.1.2 Stavebný objekt Obchodné centrum Handlová SUPERMARKET
• SO 02.2 Vonkajšie gastro zariadenia a stánky – urobená príprava sieťami
• SO 2.4 Autoumyváreň – urobená príprava sieťami
• SO 2.5 Podzemná nádrž SHZ a požiarna nádrž
• SO 11.2 Prekládka VN
• SO 12 Trafostanica
• SO 13 Náhradný zdroj elektrickej energie
• SO 14 Areálové NN rozvody a osvetlenie
• SO 16 Prekládka a úpravy VO
• SO 20 Terénne, sadové a parkové úpravy
• SO 21 Reklamné, propagačné a informačné zariadenia
• SO 22 Prípojka tepla – doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
• SO 23.1 Zdroj tepla a chladu – Technologické zariadenia – doplnené, časť objektu bude napojená na
teplovod
• SO 23.2 Zdroj tepla a chladu – Elektroinštalácia– doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
• SO 23.3 Zdroj tepla a chladu – Stavebná časť – doplnené, časť objektu bude napojená na teplovod
pre realizáciu stavebných objektov RETAIL a SUPERMARKET a príslušenstva pre novostavbu Obchodného centra Handlová (OC H)
na pozemkoch v katastrálnom území Handlová:
• parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/236 – areál Obchodného centra Handlová
• parcelné číslo reg. C KN 1495/1, 1495/37, 1495/48, 1495/49, 1495/50, 1436/136, 1436/188, 1436/280, 4477/1, 4478/2, 1494, 4669/2 – mimo areálu Obchodného centra Handlová

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OCH)‟ bolo vydané dňa 18.09.2020 pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré sa bude konať dňa 13.06.2022 o 9,00 hod. so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, malá zasadacia miestnosť I. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č.7, číslo dverí 11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk

Celé znenie verejnej vyhlášky je na stiahnutie v pdf formáte nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP oznám st. konania IMMOBILIEN -OC H Veľkosť: 230.7 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.