Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí spojeného územného konania - p. Mlynek

SÚBOR
Dátum: 22.04.2022
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 554
Oznámenie o začatí spojeného územného konania - p. Mlynek

Žiadosť o stavebné povolenie na elektrickú prípojku.

Žiadatelia: Ing. Vladimír Mlynek a Ing. Katarína Mlyneková, adresa: 974 11 Banská Bystrica, požiadali dňa 16.03.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Elektrická prípojka NN, Handlová, Náhradné pole 232, v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Projektová dokumentácia stavby rieši novostavbu elektrickej prípojky NN k jestvujúcej záhradnej chate súp. č 232 riešenej napojením poistkovej skrine SPP2 na stĺpe NN jestvujúcej vzdušnej siete pri dome č. 17.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu – novostavbu záhradnej chatky, ktorá bude realizovaná v súlade s koncepciou rozvoja mesta, s VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 ako aj s verejnými záujmami mesta.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Súčasne určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod.).

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192530, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. e-mailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie vyhlášky nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou Mlynek Veľkosť: 147.5 kB Formát: pdf Dátum: 22.4.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.