Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis prvákov na základné školy v meste sa uskutoční 6. apríla

Dátum: 05.04.2022
Počet videní: 1144
Zápis prvákov na základné školy v meste sa uskutoční 6. apríla

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenia k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023.

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje potvrdením príslušnej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej škols­kej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou alebo mestom. Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Z usmernenia rezortu školstva vyplýva, že v školskom roku 2022/2023 sa v základnej škole nemôže zriadiť nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ zák­ladnej školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Na všetkých troch handlovských zák­ladných školách prebehne zápis do prvých ročníkov v stredu 6. apríla od 8.00 do 17.00 hod. Prihlášku si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne a doručiť najneskôr do 13. apríla 2022. Prihlášky sú zverejnené aj na webstránkach základných škôl: ZŠ Mierové námestie: www.zsmnha.edupage.org, ZŠ Morovnianska cesta: www.zsmchandlova.edupage.org, ZŠ Školská: www.zsskolska.sk

 

(TASR/RED)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.