Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vznikne regionálna pracovná platforma pre ­výber projektových zámerov verejného sektora

Dátum: 18.03.2022
Počet videní: 1189
Vznikne regionálna pracovná platforma pre ­výber projektových zámerov verejného sektora

V projektových zásobníkoch je evidovaných 125 žiadostí na obnovu verejných budov a predpokladané investičné náklady sú v objeme 112 mil. eur.

Vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na čele so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom sa v utorok 15. marca zúčastnilo na pracovnej ceste na hornej Nitre. Stretnutie s predstaviteľmi regiónu na platforme Rady Združenia miest a obcí regiónu horná Nitra sa uskutočnilo s cieľom predstaviť zástupcom regiónu aktuálny stav prípravy základných programových dokumentov, Partnerskej dohody, Programu Slovensko a v rámci neho aj Plánu spravodlivej transformácie, ktorý región najviac očakáva.

V rámci intenzívnej diskusie obidve strany hľadali riešenia hlavne pre zabezpečenie čo najvyššej pripravenosti regiónu na čerpanie grantov z nového obdobia. Zároveň boli diskutované aj formy samotnej implementácie pripravovaných podporných mechanizmov.
Hlavným výsledkom diskusie je zhoda na vytvorení regionálnej pracovnej platformy, ktorá bude diskutovať o procese predselekcie transformačných projektových zámerov v rámci oprávnených aktivít spadajúcich pod verejný sektor.

Program Slovensko dostal prvé pripomienky


Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra je už dnes obsiahnutá v Pláne spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou Programu Slovensko.

Ukončenie ťažby uhlia nastane ku koncu roku 2023 a s tým je spojené aj jeho využívanie na výrobu elektrickej energie v elektrárni Nováky. Je napĺňaný postupný harmonogram ukončovania ťažby v rámci Akčného plánu transformácie hornej Nitry, pričom pred rokom bola ukončená ťažba v Cígli, na sklonku minulého roku v Handlovej a ku koncu roku 2023 budú ukončené ťažobné aktivity v Novákoch.

Aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky k Partnerskej dohode v rámci ukončeného medzirezortného pripomienkového konania. Program Slovensko dostal prvé pripomienky od Európskej komisie, ku ktorým prebehne prvé kolo rokovaní v Bratislave. Je predpoklad, že programové dokumenty budú schválené v priebehu tohto roka a následne budú zverejňované prvé výzvy a vyzvania.

Predstavili nové nástroje

Práve zvýšeniu pripravenosti bol venovaný workshop, ktorý Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, samotný región a zástupcovia Európskej investičnej banky venovali novým nástrojom: Target (Technická pomoc pre regióny, ktoré prechádzajú prechodom na zelenú energiu) a ELENA (European Local ENergy Assistance). Sú to podporné programy technickej asistencie určené pre oblasť energetickej efektivity. Zahrňujú podporu pre prípravu projektových zásobníkov, posilnenie kapacít, realizačných štúdií, energetických auditov, projektovej prípravy, finančného poradenstva pre komplexné obnovy budov, verejných osvetlení, systémov centrálneho zásobovania teplom, či budovania regionálnych energetických centier. Je to dôležitá oblasť aj transformácie hornej Nitry, keďže v projektových zásobníkoch je evidovaných 125 verejných budov a predpokladané investičné náklady sú v objeme 112 mil. eur.

Dobrou správou je, že o tieto nástroje je v regióne záujem a aj na stretnutí bolo potvrdené, že región zaháji kroky k prihláške tak, že Trenčiansky samosprávny kraj by mohol prostredníctvom týchto nástrojov pokryť potrebu predprojektovej prípravy pre celý región. Spolu s prechodom na čistú energetiku to je ďalším významným krokom v regióne, ktorý pomôže čeliť energetickej chudobe.

(MIRRI)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.