Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o majetku mesta

SÚBOR
Dátum: 02.03.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 686
Oznámenie o majetku mesta

Predaj nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa.

Mesto Handlová v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. oznamuje, že predmetom schvaľovania Mestského zastupiteľstva ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí dňa 31.03.2022 bude :

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová podľa geometrického plánu, a to:

 • parcela C-KN č. 2520/2 – záhrada o výmere 177 m2
 • parcela C-KN č. 3893/3 – záhrada o výmere 542 m2

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Handlová zapísaných na LV, a to:

 • parcela C-KN č. 2523/2 – zastavaná plocha o výmere 241 m2
 • parcela C-KN č. 356/4 – zastavaná plocha o výmere 5 m2
 • parcela C-KN č. 356/5 – zastavaná plocha o výmere 7 m2

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota podľa geometrického plánu, a to:

 • parcela C-KN č. 18/4 – záhrada o výmere 298 m2
 • parcela C-KN č. 18/5 – záhrada o výmere 8 m2

predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nová Lehota zapísaných na LV, a to:

 • parcela C-KN č. 109/6 – orná pôda o výmere 98 m2
 • parcela C-KN č. 260/3 – zastavaná plocha o výmere 38 m2
 • parcela C-KN č. 319/3 – zastavaná plocha o výmere 140 m2
 • parcela C-KN č. 319/4 – zastavaná plocha o výmere 117 m2
 • parcela C-KN č. 320/2 – záhrada o výmere 232 m2
 • parcela C-KN č. 316/2 – záhrada o výmere 135 m2

 

 

                                                                                                 Ing. Simona Mihalusová

                                                                                                    oddelenie majetkovo-právne,

                                                                                                      evidencie a vnútornej správy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie o majetku mesta_MsZ Veľkosť: 208.5 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.