Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Firma Hutira Slovakia sa projektu recyklácie pneumatík nevzdala

SÚBOR
Dátum: 24.02.2022
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1669
Firma Hutira Slovakia sa projektu recyklácie pneumatík nevzdala

Pre územie v tesnej blízkosti Východnej šachty má svoj zámer aj väčšinový majiteľ pozemkov. Chce tam vybudovať rekreačno-obytný komplex.

Prvé kroky pre vybudovanie prevádzky na termochemické spracovanie pneumatík urobila spoločnosť Hutira Slovakia na stavebnom úrade 3. augusta 2016. Stavebný úrad územné konanie zastavil 1. júna 2021. Dôvodom boli nesúhlasné stanoviská spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza a Obvodného banského úradu Banská Bystrica.

Petícia s 3 901 podpismi

Zámer firmy Hutira Slovakia v roku 2021 narazil aj na odpor verejnosti. Začiatkom marca 2021 aktivisti spustili petíciu „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty.“ Petícia sa opierala o odborný posudok, ktorý pre občianske združenia Priatelia Zeme – CEPA vypracovali Jindřich Petrlík, odborný poradca siete International Pollutants Elimination Network pre dioxíny a odpady a Ladislav Hegyi, odborný poradca poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka pre životné prostredie.

Odborníci projekt vyhodnotili negatívne. „Projekt navrhovateľa je z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny a bude odkázaný buď na dovoz väčšiny odpadových pneumatík z iných krajín alebo na ekonomický neúspech,“ tvrdia posudzovatelia. Mestské zastupiteľstvo 24. júna 2021 v plnej miere vyhovelo petícii „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty“ a primátorka mesta, Silvia Grúberová, požiadala spoločnosť Hutira Slovakia, aby svoj zámer na území mesta nerealizovala. Primátorka však zároveň skonštatovala, že vyhovenie petícii má iba morálny, právne nezáväzný rozmer a spoločnosť má právo ďalej v projekte pokračovať.

Diskusia áno, ale až po kladnom rozhodnutí

Pre Iva Hutiru, konateľa spoločnosti Hutira Slovakia, je postoj mestského zastupiteľstva veľmi prekvapivý a zarážajúci. „Po celú dlhú dobu, od roku 2016, riešime úplne zásadný procesný spor, teda nesúhlasné stanovisko Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) s umiestnením stavby, s tým spojené opakované protichodné vyjadrenia, ktoré podľa nášho názoru nemajú právnu oporu, navyše v dobe, kedy bolo rozhodnuté o ukončení ťažby v lokalite a nesúhlasné stanoviská HBP a Hlavného banského úradu (HBU) sa tak stali jednoznačne neopodstatnenými, sme so zástupcami mesta otvorene komunikovali a boli opakovane uisťovaní o podpore projektu a vôli zámer v Handlovej zrealizovať,“ povedal Ivo Hutira.

Proti rozhodnutiu stavebného úradu podala v mene spoločnosti Hutira Slovakia odvolanie advokátska kancelária Poláček&Partners 15. decembra 2021. Právny rozklad odvolania má 26 strán. „Petícia, ktorá bola vyprovokovaná pánom Pavelkom, je bežná vec, ktorá sa pri takýchto projektoch očakáva. Avšak obrovsky nás sklamalo, že zástupcovia mesta v samom závere kauzy počúvali iba jednu stranu a hoci prisľúbili vykonať aktívne kroky k odstráneniu sporu s HBP, resp. HBU, nechali sa ovplyvniť neopodstatnenými a lživými argumentmi, ktoré im a verejnosti prezentoval pán Pavelka. Ani raz sme neboli verejne prizvaní ku konfrontácii, k otvorenej obhajobe nášho zeleného projektu. Boli sme s vedením mesta dohodnutí, že predstúpime pred občanov, aby sme im projekt podrobne predstavili a zodpovedali im akékoľvek otázky. Nič z toho sa nestalo a teraz máme na základe manipulatívnych informácií, poloprávd a lží v správe, ktorú nechal vypracovať pán Pavelka, náš investičný zámer prehodnotiť?! Z akého dôvodu? Prečo!!!? Jeden tendenčne spracovaný materiál, bez otvorenej oponentúry, diametrálne, o 180 stupňov obráti myslenie vrcholných predstaviteľov mesta?!“ pýta sa majiteľ firmy, Ivo Hutira. 

„My sme vo svojej kampani nepoužili žiadne manipulatívne informácie, polopravdy a lži,“ reagoval na výroky Iva Hutiru iniciátor petície, Jozef Pavelka: „Správa obsahuje najnovšie odborné štúdie, sú tam prepočítané riziká, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie. Na rozdiel od spoločnosti Hutira, ktorá nepredložila a ani nevyvrátila žiadny argument z posudku. K danému projektu sa vyjadril negatívne aj Odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia.“ 

Sám Ivo Hutira, minulý rok, posudok privítal. V tom čase sa vyjadril, že „štúdia je spracovaná ľuďmi, ktorí sú v oblasti ochrany životného prostredia uznávanými osobnosťami.“ Verejné stretnutie s obyvateľmi mesta Ivo Hutira minulý rok navyše podmienil pokrokom v stavebnom konaní. „Jasne sme deklarovali, prostredníctvom vyjadrenia riaditeľa Ivana Junga, že keď sa pohne konanie o umiestnení stavby, sme pripravení s obyvateľmi a odbornou verejnosťou, ktorá má skutočný záujem o to, aby Handlová bola zelená, zorganizovať verejnú diskusiu. V opačnom prípade niet o čom diskutovať,“ napísal minulý rok majiteľ firmy Hutira Slovakia.

Ťažba skončila, banská činnosť nie

Stavebné konanie blokovali baníci. Pneumatiky totiž firma plánuje recyklovať v areáli Východnej šachty. Stavbu spoločnosti Hutira nepovolila štátna banská správa z bezpečnostného hľadiska. Kým prebiehajú akékoľvek práce v podzemí, navrhovaná prevádzka by zvyšovala riziko pre bezpečnosť banského prostredia a zdravie baníkov na pracoviskách vetraných cez Východnú šachtu bane Handlová, uviedla minulý rok hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza, Adriana Siváková. Podľa jej vyjadrenia z minulého roka, nové využitie areálu bude možné po definitívnom uzatvorení Východnej šachty. 

Ani aktuálne stanovisko Hornonitrianskych baní Prievidza však k zámeru firmy Hutira Slovakia ústretové nie je. „Ukončením ťažby nedošlo v bani Handlová k ukončeniu banskej činnosti v zmysle Zákona o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe. Banská činnosť v súlade s vyššie uvedeným zákonom toho času pokračuje činnosťami súvisiacimi s ukončením ťažby v dobývacom priestore, a to hlavne likvidáciou podzemných priestorov v súlade so schváleným plánom likvidácie,“ povedala tlačová hovorkyňa firmy, Jana Janáčová. Upozornila, že aj prevádzka plánovaného banského skanzenu, ktorý patrí medzi projektové zámery zo zásobníka Fondu Spravodlivej Transformácie, sa podľa platnej legislatívy pokladá za banskú činnosť. „Banské dielo Východná šachta pri prevádzkovaní banského múzea – skanzenu bude slúžiť ako vetrací objekt a únikový východ z podzemia.“

Rekreačno-rezidenčný komplex

Svoj zámer pre okolie Východnej šachty má aj Poľnohospodárske družstvo Farná, ktoré je väčšinovým vlastníkom okolitých pozemkov. Svoj projekt odprezentovali na poslaneckom stretnutí 19. januára 2022. V bezprostrednom okolí Východnej šachty by chceli vybudovať rekreačno-rezidenčný komplex Biela skala so 139 rodinnými domami, 28 domami pre rekreačné bývanie a tromi trojposchodovými bytovými domami s komerčným prízemím. Areál by mala doplniť záhradkárska osada a lesopark s prístreškami, ohniskami a ihriskami. „Cieľom návrhu daného územia bolo vytvoriť rôznorodú urbanistickú štruktúru, ktorej nosným prvkom je lesopark kúsok od zóny rodinných domov, umožňujúci obyvateľom stretávať sa, tráviť spolu voľný čas alebo športovať, deťom dáva možnosť sa hrať na detských ihriskách v obklopení zelene. Hlavnou filozofiou návrhu bolo vytvorenie jednotlivých zón s konkrétnym typom bývania a vytvorenie centra zóny určeného na stretávanie, obklopené menšími bytovými domami s občianskou vybavenosťou a rodinnými domami,“ napísal Tomáš Moravčík, predseda predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Farná. Družstvo je za týmto účelom pripravené podať žiadosť o zmenu územného plánu. Podľa Tomáša Moravčíka zámer Poľnohospodárskeho družstva Farná „pravdepodobne nie je“ zlučiteľný so zámerom spoločnosti Hutira Slovakia.

Hutira: Je to podpásovka

Vlastnú predstavu má aj Ivo Hutira. Projekt termochemického spracovania pneumatík podľa neho môže mať aj „edukačný rámec pre deti a mládež a môže byť spojený s históriou baníctva, prekrásnou vyhliadkou z ťažobnej veže a sfáraním niekoľko metrov pod zem, s biotopom a rekreáciou.“ Takto projekt údajne prezentovali aj ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronike Remišovej, na medzinárodnej konferencii v Bruseli aj zástupkyni francúzskeho klubu Pyrogazéification. „Tomu, čo sa stalo, hovorím, že sme dostali kopanec do zadku a ešte s rozbehom! V ringu sa tomu hovorí podpásovka. Sme pevne presvedčení o zmysluplnosti a environmentálnom poňatí nášho projektu, ktorý dáva jasný smer, ako sa zodpovedne správať z hľadiska obnoviteľného a udržateľného zmyslu života na planéte. Nikto s nami ale nejedná, nepozýva nás k jednému stolu. Nemáme partnera, ktorému by sme stáli za reč a mohli s ním jednať, napríklad aj o rekreačno-rezidenčnom komplexe. A to je veľmi, veľmi smutné. Aj s ohľadom na to, že bude potrebné niesť zodpovednosť za prípadnú zmarenú investíciu, rovnako ako bude potrebné, aby niesol zodpovednosť aj pán Pavelka za to, že používa lživé a tendenčné informácie a poškodzuje tak dobré meno a značku Hutira.“ 

Podľa Jozefa Pavelku by však bolo vhodné, keby spoločnosť Hutira konkretizovala, v čom bola argumentácia občianskych aktivistov lživá a tendenčná. „Sme obyvatelia mesta, ktorým záleží v akom prostredí žijeme a budeme aj naďalej žiť. Nemáme záujem brániť ekologicky výhodným projektom podnikať v tomto meste. Ale tomuto projektu na základe predložených faktov nedôverujeme. To, že niekto odmietne podnikateľský zámer neznamená, že poškodzuje dobré meno spoločnosti,“ reagoval na slová Iva Hutiru Jozef Pavelka.

Postoj primátorky je nemenný

„Spoločnosti Hutira sme viackrát hovorili, že je potrebná diskusia s obyvateľmi a riadna verejná prezentácia projektu a to ešte v čase pred petíciou. Verejnosti adresovali jeden článok, ktorý si riadne zaplatili v Handlovskom hlase a to bolo všetko. Podľa mňa mali vtedy zodpovedne argumentovať v oveľa širšej miere a verejne. Otázkou ostáva, prečo sa tak nestalo. Nik z firmy neprišiel ani na mestské zastupiteľstvo, keď sa petícia prejednávala. Povedať, že začneme diskutovať, až keď sa pohne stavebné konanie, to radšej nepovedať nič. Firma Hutira uvádzala, že má pripravené nové lepšie technológie, ktoré neboli súčasťou projektu. Čakali sme, že sa to teda do niečoho premietne. Môj postoj a postoj poslancov, ktorí podporili petíciu zostáva nemenný vzhľadom na všetky tieto súvislosti a aj nové skutočnosti. Verím že spoločnosť Hutira upustí od realizácie projektu v Handlovej. O to sme ich oficiálne požiadali po vyhodnotení všetkých záverov k danému projektu v roku 2021,“ povedala primátorka, Silvia Grúberová.

 

V prílohe urbanistická štúdia rekreačno-rezidenčného komplexu Biela skala. Vľavo hore lesopark s prístreškami a ohniskami. Pod ním zóna pre rekreačné bývanie. Hnedou farbou je označená záhradkárska osada, najväčšia, svetlozelená časť označuje zónu s rodinnými domami. Fialovou farbou sú uznačené tri bytové domy. Pred vybudovaním komplexu je však potrebná zmena územného plánu, pri ktorej sa k zámeru bude môcť vyjadriť verejnosť.

 

Súvisiace články:

Z použitých pneumatík chcú získavať plyn, olej a uhlík
V petícii žiadajú mesto, aby nepodporilo projekt spoločnosti Hutira na spracovanie pneumatík
Poslanci budú rokovať o petícii proti zámeru firmy Hutira Slovakia
Primátorka požiada spoločnosť Hutira, aby svoj projektový zámer v Handlovej nerealizovala

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Biela skala urbanistická štúdia -situacia 1 - Ing,arch.Juraj Uhrovič Veľkosť: 1.34 MB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
Biela skala-mapa Veľkosť: 670.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.