Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci budú rokovať o petícii proti zámeru firmy Hutira Slovakia

Dátum: 15.06.2021
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 285
Poslanci budú rokovať o petícii proti zámeru firmy Hutira Slovakia

Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokuje na svojom najbližšom zasadnutí 24. júna.

Zámer spoločnosti HUTIRA Slovakia, ktorá plánuje vo svojej prevádzke v areáli Východnej šachty recyklovať použité pneumatiky, sa komplikuje. Aktivisti odovzdali mestu petíciu proti projektu s vyše tritisíc podpismi a stavebný úrad zastavil územné konanie o umiestnení stavby „Termochemické spracovanie pneumatík.“

Petíciu podpísalo vyše tritisíc ľudí

Aktivisti odovzdali petíciu s názvom „Za zelenú budúcnosť Východnej šachty mestu Handlová“ primátorke Silvii Grúberovej 31. mája. „Vyzývame vedenie mesta Handlová a ďalšie zodpovedné orgány, aby sa zasadzovali za podporu projektov skutočne šetrných k prostrediu, klíme a perspektívnych pre rozvoj mesta a nepodporili projekt termálnej depolymerizácie spoločnosti Hutira. Ústava Slovenskej republiky nám garantuje právo na priaznivé životné prostredie, postavme sa spoločne za jeho ochranu,“ píše sa v petícii, ktorú, podľa organizátorov, podpísalo 3 901 ľudí.

Primátorka chce projekty, ktorým ľudia dôverujú

Primátorka si už počas zbierania podpisov prečítala odborný posudok, o ktorý sa tvorcovia petície opierali. Jedného zo spoluautorov posudku, Ing. Ladislava Hegyiho, kontaktovala a záznam z ich konzultácie poskytla poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí oň prejavili záujem. „Sledovala som rôzne debaty Handlovčanov a zistila som, že obyvatelia väčšinou nemajú dostatok informácií, čo úplne zrejme vyvoláva aj rôznu intenzitu vášní alebo poskytuje priestor na špekulácie a dezinformácie,“ povedala Silvia Grúberová. „O tomto projekte s niektorými poslancami už nejaký ten piatok diskutujeme. Tí, s ktorými som o tom hovorila, väčšinou vyjadrujú názor, že projekt sa im pre naše mesto a ani konkrétnu lokalitu nezdá vhodný. Sú nám známe súvislosti v oblasti odpadového hospodárstva, uvedomujeme, si, že projekty cirkulárnej ekonomiky sú v dnešnej dobe nesmierne potrebné, avšak možné riziká jednoducho odrádzajú. Existujú tiež pochybnosti, či je projekt ozaj ten najmodernejší. Projekt je z roku 2015, Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) z roku 2016,“ pokračovala primátorka. Mesto petíciu preskúmalo, či je formálne v súlade so Zákonom o petičnom práve, zrátalo legitímne podpisy a bude predložená na spoločné posúdenie mestskému zastupiteľstvu v Handlovej, ktoré ju ako kolektívny orgán územnej samosprávy vyhodnotí. „Handlová si praje dobré projekty, zelené projekty, bezzáťažové projekty. Projekty, ktoré majú význam i pridanú hodnotu pre mesto ako také. Projekty, ktoré obyvateľov neznepokojujú, ale naopak - dôverujú im. Občiansky hlas sa tu prejavil v plnej sile a váš názor je pre nás dôležitý,“ ubezpečila Silvia Grúberová signatárov petície.

Stavebný úrad konanie zastavil

Stavebný úrad 1. júna zastavil územné konanie o umiestnení stavby „Termochemické spracovanie pneumatík.“ Podľa Márie Dányiovej, vedúcej Spoločného obecného úradu, však zastavenie konania s petíciou nesúvisí. „Petíciou nie je možné vyzývať na porušenie právnych predpisov. Ak stavebník splní všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona, nie je možné nepovoliť výstavbu na základe petície. Rozhodnutie zastaviť konanie vyplýva zo zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,“ povedala Mária Dányiová. „Nakoľko posledné stanoviská v roku 2020 od spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza ako aj stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica boli naďalej nesúhlasné a navrhovateľ nepredložil žiadne nové rozhodujúce podklady alebo skutočnosti, ktoré by boli relevantné pre pokračovanie územného konania, stavebný úrad územné konanie zastavil,“ píše sa v rozhodnutí stavebného úradu. Termíny predĺženia územného konania uplynuli a podľa stavebného úradu v súčasnej dobe nie je predpoklad, že by v prebiehajúcom územnom konaní, od roku 2016, bolo možné ďalej pokračovať.

Záujem firmy trvá

Podľa riaditeľa spoločnosti Hutira Slovakia, Ivana Jungu, snahu vybudovať novú prevádzku roky blokujú baníci. „Spoločnosť Hornonitrianske Bane Prievidza nám do dnešného dňa nevydala súhlasné stanovisko k nášmu zámeru, na čom projekt stojí už päť rokov. Ani skutočnosť, že šachta je v procese odstávky, nie je nateraz dostatočná, aby svoje zamietavé stanovisko zmenili a umožnili ďalšie konanie,“ povedal Ivan Junga. Zastavenie konania o umiestnení stavby podľa neho neznamená žiadnu zmenu. „Vyjadrenia dotknutých strán, ktoré sme v rámci daného konania mali, stratili platnosť, tak či onak by sme ich museli v rámci obnoveného konania osloviť a opätovne vyžiadať ich stanovisko.“ Záujem spoločnosti na projekte termochemického spracovania pneumatík stále trvá. „Náš cieľ nie je, nebol a ani nebude ľudí rozdeľovať. Sme súčasťou Handlovej už viac ako pätnásť rokov a je nám prirodzené žiť so svojim okolím v harmónii. O projekt stále stojíme, lebo jeho realizáciou sme schopní výrazne prispieť k rozvoju cirkulárnej ekonomiky a dekarbonizácii priemyslu. O jeho budúcnosti však rozhodnú obyvatelia a ich schopnosť objektívne zhodnotiť ponúkané riešenie a porovnať si ho s ľúbivými rečami a faktami jeho odporcov.“ Všetky aktivity obyvateľstva, ktoré majú snahu postaviť sa a podporiť zelené riešenia, vníma Ivan Junga pozitívne. „Dúfame, že členovia petičného výboru budú ochotní objektívne sa pozrieť na naše argumenty, ktoré potvrdzujú ekologickosť nášho projektu,“ povedal Ivan Junga. Autori petície už avizovali, že na prerokovaní petície na mestskom zastupiteľstve sa jednoznačne osobne zúčastnía.

Ministerstvo technológiu nepodporuje

Ministerstvo životného prostredia SR technológiu energetického zhodnocovania pneumatík termálnou depolymerizáciou nepodporuje: „Táto technológia je environmentálne väčšmi zaťažujúca ako alternatívy. Vyvoláva otázky o toxických látkach, pretože produkuje značné emisie zdraviu škodlivých látok. Navyše by predstavovala zbytočnú záťaž, keďže na Slovensku máme dostatok kapacít na recykláciu všetkých odpadových pneumatík a už dnes dosahuje úroveň ich zberu a recyklácie takmer 90 percent,“ napísla Monika Szabó z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia SR.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.