Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pomôžte mestu vybudovať etickú a profesionálnu verejnú službu

Dátum: 09.02.2022
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 2559
Pomôžte mestu vybudovať etickú a profesionálnu verejnú službu

Vyplňte dotazník "Ohodnoťte handlovskú samosprávu" a vyhrajte tablet. 

Handlovská samospráva sa usiluje získať Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných. Obyvatelia môžu významne prispieť k hodnoteniu samosprávy. 

Mesto Handlová sa zapojilo do programu ELoGE Slovensko (European Label of Governance Excellence), ktorý riadi Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy. Zmyslom projektu je podporovať vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Mestá a obce v programe ELoGE vyhodnocujú svoje fungovanie, identifikujú svoje silné stránky a priestor na zlepšenie v prospech občana. Akreditovaný partner projektu pre Slovensko je občianske združenie Dobrý úradník.

Pilotného ročníka projektu, v roku 2020, sa v sťažených podmienkach protipandemických opatrení zúčastnilo deväť samospráv. Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných, reprezentovaná kryštálom vo forme dvanásťstenu, bola udelená samosprávam: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom. Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie.

Obsahovo vychádza z dvanástich princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:

 1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb
 2. Schopnosť reagovať
 3. Efektívnosť a účinnosť
 4. Otvorenosť a transparentnosť
 5. Právny štát
 6. Etické správanie
 7. Kompetentnosť a kapacita
 8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene
 9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy
 10. Správne riadenie financií
 11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia
 12. Zodpovednosť

Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnej úrovni a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Dvanásť princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti. Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené medzinárodným tímom expertov a vyškolenými slovenskými expertmi. Odborným garantom projektu je Platforma národných odborníkov zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave. V meste Handlová je koordináciou projektu poverené odd. komunikácie marketingu mestského úradu.

DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ - KLIKNITE NA TENTO ODKAZ

Obyvatelia môžu významne prispieť k hodnoteniu samosprávy

Program sa začal v januári a vyvrcholí v júni. „Samosprávu budú hodnotiť obyvatelia mesta a volení zástupcovia mesta,“ povedala Vanda Matiašková z oddelenia komunikácie a marketingu a pokračovala: „Dotazník pre verejnosť uverejňujeme už v tomto vydaní novín a veríme, že dostaneme spätnú väzbu od čo najväčšieho počtu Handlovčanov. Dotazníky môže verejnosť vyplniť aj elektronicky na stránke mesta. Spätná väzba, ako sa mestu darí napĺňať dvanásť princípov dobrého demokratického vládnutia, od našich obyvateľov je veľmi dôležitou súčasťou celého projektu.“ Okrem dotazníkov musí samospráva predložiť ku každému z dvanástich princípov aj dôkazy, akým spôsobom ten-ktorý konkrétny princíp napĺňa. Dotazníky aj dôkazy nakoniec vyhodnotí panel expertov programu ELoGE Slovensko. Podľa vedúcej kancelárie primátorky, Jany Paulínyovej, program ELoGE nastaví mestu neúprosné zrkadlo. „Do programu sme sa nezapojili preto, aby sme získali ocenenie, ale preto, aby nám program pomohol spoznať a uvedomiť si silné a slabé stránky samosprávy mesta Handlová. Vieme, že v službe pre verejnosť je vždy čo zlepšovať. Tento program nám pomôže identifikovať slabé miesta a budeme môcť priniesť nové a efektívne riešenia problémov a moderné spôsoby poskytovania služieb. Veľkým plusom programu je, že nemusíme experimentovať, ale sa môžeme učiť zo skúseností iných a aplikovať riešenia, ktoré sa osvedčili v iných samosprávach.“

Za vyplnenie dotazníka môžete získať tablet

Elektronický dotazník nájdete na stránke www.handlova.sk. Tí obyvatelia, ktorí vyplnia kontaktné údaje v dotazníku na stránkach Handlovského hlasu alebo jeho elektronickú formu na webovom sídle, budú zaradení do zlosovania o tablet. Dotazník je potrebné vyplniť do konca februára 2022. Spracovanie dotazníkov bude úplne anonymné.

eloga

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.