Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie stavebného úradu - ÚK Vnútroblok

Dátum: 01.02.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1082
Oznámenie stavebného úradu - ÚK Vnútroblok

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi.

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.

Navrhovateľ: Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobodyč.14, podal dňa: 26.01.2022, na meste Handlová, ako určenom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia: "Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi", v katastrálnom území Prievidza, Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetom územného rozhodnutia je revitalizácia vnútrobloku pozostávajúca z nových sadových úprav, terénnych úprav, rekonštrukcie existujúcich chodníkov, obnovy a doplnenia existujúceho detského ihriska, výmeny existujúceho stolnotenisového stolu, výmeny a doplnenia parkového mobiliáru, obnovy pouličného osvetlenia, vytvorenia nového multifunkčného ihriska, vytvorenia nových oddychových plôch a mlatových chodníkov, zredukovania kovových sušiakov na bielizeň a kovových prašiakov na koberce v území vymedzeným Ulicou energetikov, Ul. M. Gorkého a Ul. A. Bernoláka v Prievidzi.


Mesto Handlová, ako stavebný úrad oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu rozsiahleho počtu účastníkov konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 03.03.2022 o 9,00 hod.
so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10, s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Celé znenie oznámenie je dostupné v dokumentoch na stiahnutie nižšie. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.