Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o dodatočnom povolení stavby - p. Gálik

SÚBOR
Dátum: 19.01.2022
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 918
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby - p. Gálik

Polyfunkčná budova.

Žiadateľ: Ján Gálik adresa: 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4, podal dňa: 27.01.2021 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zmeny stavby: „Polyfunkčná budova“, na pozemku v katastrálnom území Handlová.

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je dodatočné povolenie prestavby nevyužívanej budovy na polyfunkčný objekt, napojenie na inžinierske siete ostáva pôvodné.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby a v zmysle § 88a zák. č. 50/76 Zb, ktoré bolo dňa 22.04.2021 vykonané. Nakoľko pod pôvodnou stavbou neboli usporiadané pozemky, konanie bolo prerušené s výzvou na doplnenie podania, ktorá bolo dňa 17.12.2021 vykonané, predložením Kúpnej zmluvy č. 01813/2021- PKZ-K40253/21.00 s vlastníkom pozemku SR Slovenským pozemkovým fondom Bratislava, Búdkova 36.


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oboznamuje účastníkov konania a dotknuté orgány s doplnením podania a pokračovaním konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Súčasne stavebný úrad s primeraným použitím § 61 ods. 1 stavebného zákona 

nariaďuje opakované ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 22.02.2022 o 9,00 hod.
so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10, s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Upozornenie:
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni pondelok a streda, 8,00-15,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.) Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Celé znenie vyhášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o dod. povolení stavby Galik 2022 Veľkosť: 201.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.