Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podnikatelia, znečisťujete ovzdušie?

SÚBOR
Dátum: 13.01.2022
Počet videní: 2623
Podnikatelia, znečisťujete ovzdušie?

Podnikatelia majú povinnosť nahlásiť spotrebu palív v malých zdrojoch znečistenia ovzdušia za rok 2021.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia definuje zákon o ovzduší (č. 137/2010 Z.z.) ako zariadenie na spaľovanie palív s tepelným príkonom menším ako 0,3 MW. Ide napríklad o kotle na spaľovanie plynných, kvapalných a pevných palív, krby, piecky, dieselagregáty a podobne.

Medzi malé zdroje znečistenia ovzdušia však patria aj plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie.

Podľa zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ malého zdroja povinný oznámiť obci každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia každoročne do 15. februára. Oznámiť je potrebné aj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone.

Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia pokutu do 663,87 eur.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie MZO Veľkosť: 1.04 MB Formát: pdf Dátum: 13.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.