Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novoročný príhovor primátorky mesta

VIDEO
Dátum: 02.01.2022
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 1571
Novoročný príhovor primátorky mesta

Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová

Milí obyvatelia Handlovej, priatelia, všetci tí, ktorí nosíte naše mesto vo svojom srdci i keď ste možno ďaleko za jeho hranicami. Dovoľte aby som sa vám v novom roku 2022 prihovorila obzretím za rokom uplynulým a pohľadom na rok nadchádzajúci.

Takmer tradičnou súčasťou novoročných príhovorov je vymenovanie všetkých veľkých úspechov, ktoré sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Nebudem vyratúvať všetky, o všetkých sme informovali. Listovala som si naše mestské noviny, dvojtýždenník Handlovský hlas a zistila som, že sme povedali všetko podstatné. Za to najhlavnejšie považujem, že sme predstavili ľudí, ktorí naše mesto tvoria.

Popriali sme veľa úspechov našej základnej škole na ulici Školská, ktorá 60 rokov vzdeláva žiakov, potešili sme sa výstavou venovanou 60. výročiu existencie nášho Domu kultúry. Priniesli sme rozhovor so skvelým Jankom Procnerom, ktorému verím čoskoro odovzdáme verejne titul Čestný občan mesta Handlová. Toto najväčšie morálne ocenenie poslanecký zbor schválil tiež pani Hildegarde Radovskej. Venovali sme sa úspešným podnikateľom na území mesta, potešili sme sa bezobalovému obchodu, výročiami našich podnikateľov, pozreli sme sa do histórie podnikov, ktoré zanikli, potešili sme sa tým podnikateľom, ktorí sa zapájajú do transformačného procesu. 

Počas minulého roka sme opakovane informovali o všetkých povinnostiach samosprávy a vytvorení podmienok na separovanie odpadu, o nových zložkách, ktoré triedime. Možno si spomínate na diskusiu, keď naša spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o., realizovala na handlovskom námestí analýzu odpadu. Vidieť množstvo komunálneho odpadu na kope bolo šokujúce a od vône pokosenej lúky malo ďaleko. Z analýzy však vyplynulo, že takmer 30 % nevytriedeného odpadu tvorí kuchynský odpad, ktorý už dnes môžete pohodlne vytriediť. Od konca minulého roka triedime v našom meste  použitý jedlý olej a čoskoro už opätovne bude v našom meste zber starého textilu. Obetujte, prosím, trochu námahy a separujte dôsledne! Každý máme možnosť separovať papier, plasty, sklo a teraz už aj použité jedlé oleje, prosím, využívajme tieto možnosti na maximu, aby sme zvýšili mieru separácie a odľahčili našej prírode.

Rozhovory so zamestnancami mesta i jeho organizácií vždy vysvetlili, čím sa organizácie zaoberajú, na čom pracujú, čo sa  darí a čo nie. Ich názory sme predstavili v netradičnom Dni otvorených dverí samosprávy mesta – Tváre samosprávy 2021.

Od marca toho roku sme sa Vám v rámci možnosti snažili priblížiť čriepky z histórie mesta, ktoré si v uplynulom roku pripomenulo 645. výročie svojho založenia. Súťažili ste s nami cez zaujímavé otázky, ktoré ste našli v našich novinách, zapojili ste sa do mestom vyhlásenej Veľkej fotografickej letnej súťaže ale i do súťaže o najkratšie predzáhradky, ktoré sú krásne vďaka Vám a práci našich mestských záhradníkov. Tí obnovujú tradície Handlovej, ako mesta kvetov.  Prácu našich záhradníkov vidieť v každom kúte mesta, zeleň revitalizujú, za každý strom, ktorý je potrebné odstrániť sadia náhradnú výsadbu, pestujú si vlastné sadenice, naše mesto začína vyzerať vďaka ich práci krajšie, farebnejšie.

V prvom polroku minulého roka sme Vás pravidelne informovali o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa koná každých 10 rokov na území celého Slovenska. Vy, naši obyvatelia ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a do sčítania sa Vás zapojilo viac ako 90 percent, čo  si ako samospráva vážime. Od toho tiež závisí, koľko finančných prostriedkov bude na nastávajúcich 10 rokov plynúť do mestského rozpočtu  zo strany štátu a čo si osobne vážim, je to i prejav hrdosti obyvateľov na ich mesto.

Informovali sme tiež o tom, ako sa nám podarilo transparentne upraviť zásady hospodárenia s majetkom mesta a vytvoriť cenovú mapu, ktorá po rokoch bezzubých pravidiel nastolila spravodlivejšie predaje  a nájmy mestských pozemkov. Pravidlá sú dané a my sa ich držíme. Tiež ste sa mohli podrobne dozvedieť, ako naše mesto hospodári, kam smerujeme financie, kde chceme a môžeme využiť zdroje z rezervného fondu.

Začiatkom minulého roka sa rozprúdila medzi Vami diskusia o našej prírode, našich lesoch, a môžem povedať ikonických Troch studničkách. Opäť ste prejavili záujem a dali nám najavo, ako Vám na Vašom okolí záleží. Rozvinula sa celospoločenská téma o pralesoch Slovenska a o území Handlovej zaradeného do NATURY 2000.

V minulom roku sme  informovali o našich zámeroch v transformačnom procese. Slovo transformácia počul na hornej Nitre každý už tisíckrát, preto chápem, že máte isté očakávania, ktoré sa nenapĺňajú tak rýchlo, ako by sme si všetci priali. Musím na rovinu povedať, že mestá hornej Nitry, ktorých sa ukončenie ťažby uhlia týka najviac, nie sú tými, kto rozhoduje. My, starostovia a primátori, ktorí zastupujeme vás, ľudí žijúcich v regióne, nemáme vplyv na rýchlosť krokov ani na postup, akým transformačný proces pokračuje. Naďalej ale trpezlivo pripravujeme projektové zámery, lebo od nich závisí budúcnosť Handlovej. malými ktorkmi a anšimi vlastnýi silami sa snažíme pomôcť nášmu mestu. Samostatne sa nám podarilo zrealizovať sociálny podnik v spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o., naplno sme naštartovali spoluprácu so šikovnými mladými ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní digitalizovať existujúci banský areál, uchovať technické budovy aspoň v digitálnej podobe, nadviazali sme spoluprácu s pamiatkovým úradom, Slovenským banským múzeom, s fotografmi ako i občianskym združením Čierne diery, našim Handlovským baníckym spolkom. Toto všetko budeme vedieť využiť v budovaní ďalších pekných projektov, ktoré nám uchovajú banícke tradície. Predstavili sme všetky transformačné zámery nášho mesta v totmo období v súvislosti s útlmom baníctva, prebiehajúci projekt kontaktného centra , ktorý sa realizujeme v splupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestami Prievidza a Nováky, ale i malé drobné komunitné aktivity, ako je napríklad handlovské srdce pomoci, ktoré pomáha  vďaka príslušníkom našej mestskej polície a ďalším dobrovoľníkom.

Vážim si, že sa z Handlovej stáva mesto, v ktorom obyvatelia reagujú na výzvy mesta, aby sa zapojili do prieskumov, ktoré samospráva vyhlasuje. Chcem vás, milí Handlovčania, ubezpečiť, že na vašom názore záleží. Vďaka vašej pomoci mohli riešitelia na Žilinskej univerzite pripraviť kvalitný plán handlovskej MHD. Súčasná zmluva s dopravcom končí v decembri 2022, v budúcom volebnom období. Je preto našou zodpovednosťou pripraviť podklady a vyhlásiť súťaž na nového dopravcu. Vďaka vám bude od roku 2023 v Handlovej  MHD lepšia a efektívnejšia. O budúcnosti MHD budeme v roku 2022 ešte diskutovať, odbornú analýzu zverejníme.

Takmer 500 z vás sa zapojilo do ankety Handlová 2027, ktorá sa týkala nášho strategického dokumentu– Programu rozvoja mesta do roku 2027. Výstupy z ankety sú súčasťou zapracovania do tohto dokumentu. Zapojili ste sa do hlasovania o výber projektu, ktorý chcete, aby sa v našom meste realizoval vďaka nadácii COOP Jednota. Vybrali ste projekt, ktorý pre Handpark získal 6 000 eur a my ho v tomto roku zrealizujeme.

Mnohí ste podpísali petíciu Za zelenú budúcnosť Východnej šachty, ktorej sme v plnej miere vyhoveli. Čiastočne sme vyhoveli petícii za celkovú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice a takmer tisíc sa vás zapojilo do ankety o tom, či chcete v Handlovej  predajňu obchodného reťazca Lidl na Poštovej ulici. Tento zámer medzitým Lidl, pre zložité geologické podmienky územia, zastavil, účasť v ankete však znamená, že vás zaujímajú veci verejné a to je dobre. Obyvatelia Novej Lehoty povedali, že pred rekonštrukciou centra mestskej časti by uprednostnili opravu ciest, vyhoveli sme im. A vyhoveli sme i žiadosti našich rybárov, aby sme informovali že handlovskí rybári na rybníku sa boria s množstvom odpadu od návštevníkov toho krásneho kúta nášho mesta.

Som hrdá na to, že v Handlovej prekvitá občianska spoločnosť, že sa vyjadrujete k veciam verejným. Váš názor nás zaujíma a snažíme sa ním aj riadieť . To nie je populizmus, ktorým sa dnes nálepkujú politici. To je prístup, pri ktorom si vedenie mesta váži obyvateľov a dá na ich názor. Garantujem vám, že ja osobne nebudem nikdy nasilu pretláčať žiadny projekt, ak ho komunita, teda my všetci, nebudeme sami chcieť.

Obzretie za rokom 2021 by nebolo možné bez toho, aby sme nespomenuli pandémiu koronavírusu. 

Už druhý, či tretí rok ľudstvo trápi choroba, na ktorú už, našťastie, existuje účinná vakcína. Miera zaočkovanosti v našom meste nedosahuje ani 40 %, rozhodnutie ako naložíte so svojim zdravím je na vás. Úlohou samosprávy je umožniť Vám prístup k vakcínam, čo sa nám vďaka výbornej spolupráci s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) so Záchrannou zdravotnou službou SR (ZZS SR) darí. V Handlovej Vás bolo zaočkovaných vďaka zdravotníkom a pani doktorkám, ktoré nám vychádzajú v ústrety vo svojom voľnom čase počas šiestich očkovaní v minulom roku do tisíca obyvateľov a takúto možnosť vám poskytneme aj v tomto roku.

Tak, ako k verejnej službe patrí pokora, patrí k nej aj hrdosť. Ak partner mesta dialóg odmieta, musíme byť tvrdí. Hovorím o nekonečnej rekonštrukcii plavárne, o ktorej koncesionár už pred rokom tvrdil, že je na 90% dokončená a dodnes nefunguje. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že nejde o objektívne príčiny, ale politikárčenie. Je to aj prípad zvernice, ktorú v extraviláne mesta súkromná firma oplocuje bez povolení. To sú problémy, na ktoré samospráva z pohľadu zákona nedosiahne. Nedokážeme prinútiť koncesionára, aby dokončil plaváreň, nakoľko koncesionárska zmluva je nevyvážená, nevieme zabrániť súkromníkovi, aby si ilegálne oplotil svoj pozemok. Neustále sa snažíme hájiť verejný záujem vo veci neprofesionálneho prístupu a porušovania dohôd s majiteľmi lesov a pozemkov, z ktorých miznú stromy a stavajú sa ploty okolo nášho mesta. Takých prípadov, je v samospráve, bohužiaľ, viac. Každý jeden prípad však pozorne sledujeme a robíme maximum pre to, aby si naši partneri svoje záväzky splnili. Bola by som veľmi šťastná, keby sme sa v roku 2022 stretli bez obmedzení na mestskej plavárni. Predstava je to asi nereálna, ale veriť tomu chcem a vyvýjame všetky kroky, aby tomu tak bolo.

Mnohí sme v roku 2021 prišli o svojich blízkych. Aj ja osobne som veľmi smutne pocítila, akí sme, ľudia, krehkí.  Prekonanie týchto najťažších chvíľ v mojom osobnom živote posilnilo moje pochopenie všetkých, ktorí prišli o milované osoby z akýkoľvek dôvodov. Rozlúčili sme sa s našim dlhoročným poslancom Eduradom Strakom, našim čestným občanom Jozefom Juríčekom a na úrade nám zaviala čierna zástava. Tragédiám a odchodom našich blízkych sa zabrániť nedá, môžeme sa však nepoddať, aj keď v prvých chvíľach sa to javí ako nemožné. Chráňme si zdravie, buďme opatrní, ohľaduplní a chápaví. Mnohým zbytočným úmrtiam sa dá predísť.

Aktuálne už je pre vás jednoduchšie vedieť o všetkých aktivitách v našej samospráve. Koncom minulého roka sme spustili pre vás všetkých novú aplikáciu, kde vám po jej stiahnutí budú chodiť informácie priamo do vrecka, do vašich mobilov. Aplikácia „Handlová“ Vás upozorní sama na novinky, ktoré sú zverejnené na našom webovom sídle handlova.sk a budeme ju využívať na ďalšie prieskumy a tešiť sa z vašich odpovedí. Už koncom minulého roka sa naše mesto zapojilo do projektu Dobrý úradník, kde bude Vaša pomoc veľmi potrebná k tomu, aby sme neustále vylepšovali kvalitu poskytovaných služieb samosprávou. V aplikácii nájdete tiež odkaz na regionálnu televíziu a dostane upozornenie na rokovanie zastupiteľstva, na ktorom poslanci rozhodujú o podstatných oblastiach života Handlovej a už od roku 2019 si ho môžete pozrieť v archíve regionálnej televízie, kam sa ukladajú rokovania ihneď po ich online vysielaní. Budete dokonale informovaní vďaka telefónu vo vašom vrecku. Dočítate sa tak prví o našich úspechoch i neúspechoch. Veci sa vyvíjajú, nie všetko sa v živote podarí. Všetko ale nájdete v našich komunikačných kanáloch. My chceme, aby sa nám darili všetky naše projekty.

Naša samospráva získala v minulom roku 3. miesto v hodnotení nezávislého portálu Odkaz pre starostu v riešení podnetov od Vás, milí obyvatelia. Získanie Zlatého vedra je ohodnotenie viacerých aspektov komunikácie mesta, odpovedí a riešení konkrétnych podnetov od obyvateľov. To, že Handlová zlepšuje svoje finančné zdravie je fakt, ktorý ma vľmi teší. V rebríčku hospodárenie miest za rok 2020, ktorý každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa naše mesto posunulo o 16. priečok. Z 52. miesta sme sa posunuli na 36. miesto zo 141 hodnotených miest. V roku 2020 sme už mali stabilizovanú finančnú disciplínu, prijali sme racionalizačné opatrenia. To, že dobre hospodárime, je výsledkom práce nás všetkých. 

Kalendár športových a kultúrnych podujatí sa nám v minulom roku zúžil na niekoľko málo podujatí, no teší nás, že i napriek tomu sme sa mohli vidieť na aspoň jednom jarmoku a potešiť sa vystúpeniami hudobníkov v našom Dome kultúry, pozrieť si filmy v našom zdigitalizovanom kine Baník, sledovať činnosť našich organizácií online. Z čoho sme už po druhý rok smutní je, že nemôžeme verejne oceniť našich výnimočných Handlovčanov. Urobíme tak ihneď, ako to bude v tomto roku možné.

Minulý rok sa nám podarilo zrealizovať veľmi pekný projekt Revitalizácie vnútrobloku na Morovnianskom sídlisku, zrekonštruovali sme ihrisko na ZŠ Školská a rozbiehame realizáciu projektu jaslí, vybudovali sme desiatky nových parkovacích miest, zmenami v doprave ukľudnili situáciu na našich cestách, aby mesto patrilo bezpečnému pohybu chodcov. Zapojili sme sa opätovne do projektu Do práce na bicykli a ušetrili tak stovky ton CO2.

Oceniť naplno prácu našich ľudí v zariadeniach ako je Seniorcentrum a Jazmín, oceniť prácu našich opatrovateliek a zamestnancov sociálneho oddelenia je nemožné. Čo však môžeme, je prejaviť im úctu a obrovské ďakujeme za to, že v náročnom období vedia poskytnúť potrebné služby v oblasti pomoci obyvateľom, ktoré nám umožňujú naše podmienky, zákony a hlavne sila osobností týchto ľudí. Nie sú totiž v zamestnaní, ale plnia svoje poslanie – pomáhať ľudom. Veľmi si ich vážim a ďakujem všetkým, že ich prácu neznevažujú, častokrát snáď z nevedomosti, aká je náročná.

Tento rok je rokom volieb. Uplynulé tri roky hodnotím ako tri roky ťažkej práce, pretože do mnohých oblastí bolo potrebné zaviesť poriadok, systém, ozdraviť ekonomiku, uskutočniť personálne  zmeny, študovať legislatívu  a zosúladiť legislatívu s nastaveným systémom, informovať v podstatne väčšom rozsahu a ustáť kovidové obdobie. Tri roky práce na čele mesta ma utvrdili v tom, že pracovať pre ľudí má zmysel. Za spoluprácu ďakujem všetkým poslancom, ktorí prijímajú zásadné rozhodnutia samosprávy. Som veľmi rada, že aj keď názory máme častokrát rôzne, každý jeden môže zaznieť, diskusia je kultivovaná a dokážeme konštruktívne spolupracovať. Som vďačná ďalším mnohým členom rôznych komisií pri mestskom zastupiteľstev a neformálnych pracovných skupín. Teší ma, že v Handlovej bujnie zdravý občiansky a politický život a svoj volebný výsledok v nadchádzajúcich voľbách príjmem s pokorou.

Našou budúcnosťou sú deti. Tak tomu bolo, je a bude. Naše mesto im vytvára dôležité zázemie, ktoré sa vďaka našim trom základným školám, Centru voľného času, nášmu Malinkovu, ktoré sme v jeden deň otvorili a druhý pre prezenčné stretávanie  museli zavrieť z dôvodu pandémie, ale potešili nás ich krásne letné aktivity na námestí.  Detský a mládežnícky parlament poskytuje množstvo podnetov pre  budúce povolanie, nasmeruje mladých pre aktívne trávenie voľného času, ukazuje im, aké sú talentované a šikovné.

Našou múdrosťou sú naši seniori. Ich múdrosť, trpezlivosť a rozvážnosť sú nám príkladom, našim záväzkom sa o nich postarať a našou povinnosťou ich počúvať. Preto si veľmi vážim, že sú aktívni v našom dennom centre, že pomáhajú svojim deťom a že naša samospráva im vie podať tiež pomocnú ruku.

Našou budúcnosťou sme my všetci. Naše tiché sledovanie neprávd je príliš mĺkvym svedkom života spoločnosti zmietajúcej sa v pandémii covidu, strachu, neistoty. Hovorme si pravdu navzájom, overujme si informácie, hľadajme, odkiaľ prichádzajú. Držme spolu a pokračujme v zveľaďovaní našej komunity. Zapojiť sa môže každý.

Pamätajme, prosím, že nesmieme dopustiť rozklad našich vzťahov. Jednou z najvzácnejších hodnôt je vzájomné porozumenie. Vytrvalosť, trpezlivosť, pokora a rozvaha. Hovorí sa, že nový rok má byť lepší. A on lepší bude ak aj my budeme lepší. Mnohí z nás vedia ako nimi byť, cítia to vo vnútri. Niekomu však treba pomôcť úsmevom či povzbudením. Niekomu treba prehovoriť do duše. Zo srdca vám prajem veľa zdravia, lásky, úspechov. Nech máte silu vstať keď zakopnete, silu sa ospravedlniť, ak viete, že ste v súhre okolností pochybili, a máte okolo seba len dobrých ľudí. 

Milí Handlovčania, milí priatelia Handlovej, prajem Vám lepší rok.                                                        

Január 2022

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.