Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN 5/2021

SÚBOR
Dátum: 17.12.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 864
VZN 5/2021

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.
7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová,
v znení Doplnku č .1 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2020
Strana 1 z 2
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová, v znení
Doplnku č .1 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2020
Schválené dňa: 02. 12. 2021     Účinnosť od: 01. 01. 2022

Mesto Handlová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzne nariadenie č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová, v znení Doplnku č. 1, ktorý bol schválený dňa 28. 05. 2020, účinný od 04. 06. 2020 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2020, ktoré bolo schválené dňa 14. 12. 2020, účinné od 01. 01. 2021 (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“).
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 bod 7 sa mení a znie nasledovne:
„7. Dotácia je stanovená jednou sumou v eurocentoch na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka na rok podľa kategórie materských škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení v členení podľa typu zriaďovateľa a u zriaďovateľa mesta Handlová aj podľa sídla právneho subjektu:
Kategória škôl a školských zariadení
Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka v €
Základná umelecká škola
- individuálne vyučovanie
- skupinové vyučovanie
1 450,01 €
473,47 €
Materská škola
2 285,41 €

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.
7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová,
v znení Doplnku č .1 a všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2020
Strana 2 z 2
ŠJ pri MŠ
491,65 €

Školský klub detí pri :
- ZŠ Mierové námestie
- ZŠ Morovnianska cesta
- ZŠ Školská
647,59 €
526,51 €
577,20 €
- Centrum voľného času
108,50 €
Zariadenie školského stravovania pri:
- ZŠ Mierové námestie
- ZŠ Morovnianska cesta
- ZŠ Školská
154,55 €
202,43 €
179,88 €
Súkromná ZUŠ Volcano
- individuálne vyučovanie
skupinové vyučovanie
1 276,00 €
416,65 €
“.

Čl. II
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 02. 12. 2021.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 18. 11. 2021 do 02. 12. 2021.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Handlová, t.j. dňa 01. 01. 2022.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN_52021 Veľkosť: 148.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.