Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Platby za odpad sa pre rok 2022 nezmenia

Dátum: 07.12.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2581
Platby za odpad sa pre rok 2022 nezmenia

K zníženiu nákladov na odpadové hospodárstvo prispela aj transformácia firmy HATER-HANLDOVÁ na sociálny podnik.

Poplatok za komunálny odpad ostáva rovnaký

Mesto Handlová nezvýši poplatok za komunálne odpady. Ako vysvetlila Mária Lenková z Oddelenia daní a podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Handlovej, aj napriek predpokladu, že výdavky na zvoz a nakladanie s odpadmi budú v roku 2022 vyššie, ich optimalizáciou sa mestu darí udržať sadzbu poplatku za komunálne odpady na súčasnej úrovni. „Výdavky súvisiace s činnosťami nakladania s odpadmi zvýšil zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý mesto začalo vykonávať od júla tohto roka. S ďalšími dodatočnými výdavkami musí mesto počítať na zber textilu a odstraňovanie autovrakov z verejných priestranstiev. Očakáva sa, že vo všetkých výdavkoch sa premietne zvýšenie cien pohonných látok, energií, miezd a okrem iného aj inflácia,“ povedala Mária Lenková.

Na druhej strane však mesto dokázalo výdavky spojené so zvozom, uložením a likvidáciou komunálnych odpadov znížiť. „Prvým krokom bola úprava intervalu vývozu nádob s odpadom raz za štrnásť kalendárnych dní. Ďalším krokom bola transformácia spoločnosti HATER-HANDLOVÁ na registrovaný sociálny podnik, čo pre mesto znamená úsporu v uplatnení nižšej, desaťpercentnej sadzby DPH,“ ozrejmila Mária Lenková.

Miera separácie je vyššia

Zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa v Handlovej zvýšila miera separácie komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia za rok 2020 dosiahla 34,8 %. Mesto preto vychádza z predpokladu, že za rok 2021 sa úroveň vytriedenia nezmení tak výrazne, aby ovplyvnila výšku poplatku za uloženie tony odpadu na skládke odpadov. Sadzba tohto poplatku teda zostane vo výške 22 eur za uloženie jednej tony odpadu na skládku. „Mesto v súčasnosti nezvažuje zahrnúť do poplatku za komunálne odpady obstarávacie náklady na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad alebo zberné nádoby na triedený zber, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov,“ doplnila Mária Lenková.

Nemení sa ani sadzba za dorbný stavebný odpad

Sadzba poplatku za komunálne odpady sa teda pre obyvateľa v roku 2022 nezmení, ostáva na úrovni schválenej Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ostane vo výške 0,08 eur za osobu a kalendárny deň. Rovnako sa nezmení ani sadzba poplatku za drobný stavebný odpad, ktorá je schválená vo výške 0,0424 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. „Som veľmi rada, že na nadchádzajúci rok nemusíme pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad. Napriek tomu by som opätovne chcela poprosiť obyvateľov, aby trpezlivo triedili odpad. Jednak kvôli nášmu životnému prostrediu a tiež kvôli budúcim nákladom na zber a zhodnotenie odpadu. Pribúdajú aj nádoby na jedlý olej a textil, to opäť pomôže riadne oddeliť ďalšie zložky odpadu tak, aby sme čo najmenej odpadu ukladali na skládku,“ povedala primátorka, Silvia Grúberová.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.