Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie obce o prerušení konania Holos

SÚBOR
Dátum: 07.12.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1374
Rozhodnutie obce o prerušení konania Holos

Stavebné konanie - povolenie stavby: Rodinný dom - Novostavba

Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní o povolení stavby: Rodinný dom - Novostavba, na pozemku parcelné číslo CKN 3331, v k.ú. Handlová, stavebníkov: Ing. Peter Holos a Bc. Daniela Holosová zo dňa 22.10.2021 zistilo, že žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby.
V podkladoch pre stavebné povolenie chýbajú nasledovné vyjadrenia, resp. stanoviská, podklady rozhodnutia:
- Predložiť právny vzťah k pozemkom, cez ktoré budú prechádzať prípojky na inžinierske siete a prístupu k rodinnému domu,
- súhlas so zjazdom z komunikácie,
- stanovisko OÚ Prievidza-odboru pozemkového a lesného k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
- stavebné povolenie na stavbu ČOV,
- aktuálne vyjadrenie Michlovský, s.r.o. Piešťany,
- uhradiť správny poplatok 50,00 €.

Vzhľadom na vyššie uvedené, v zmysle ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a § 60 ods.1 stavebného zákona, stavebný úrad konanie vo veci
p r e r u š u j e do doby doplnenia podania: do 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE:
Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad zistilo že žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby.

Podľa § 60 ods.1 písm stavebného zákona, ak predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre jej posúdenie vyzve stavebný úrad žiadateľa, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak konanie zastaví.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Rozhodnutie obce o prerušení konania Holos Veľkosť: 268.5 kB Formát: pdf Dátum: 7.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.