Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločný obecný úrad bude zastrešovať ďalšiu školu

VIDEO
Dátum: 12.10.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1596
Spoločný obecný úrad bude zastrešovať ďalšiu školu

Do Spoločného obecného úradu sa pridá ZŠ Nitrianske Pravno.

Spojená škola - Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Nitrianske Pravno patrí medzi päť škôl na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie deťom, príslušníkom nemeckej národnostnej menšiny, od 1. ročníka v úzkej spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom na Slovensku.

Mestské zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní schválilo pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného obecného úradu v Handlovej. Spoločný obecný úrad združuje mesto Handlová a obce Ráztočno, Chrenovec-Brusno, Lipník, Jalovec, Malá Čausa a Veľká Čausa, pre ktoré vykonáva činnosti stavebného úradu, opatrovateľskej služby a činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v školstve.

Pre ďalšie štyri obce: Kanianka, Lazany, Nedožery-Brezany a Poruba zabezpečuje činnosti len v oblasti školstva. Ako informovala školská metodička Andrea Bacúšan Nevolná, Nitrianske Pravno bolo súčasťou Spoločného obecného úradu v Bojniciach, ktorý školský úrad zrušil. Preto požiadali o pričlenenie do Spoločného obecného úradu v Handlovej. „Obec má záujem o zabezpečovanie činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy v školstve, nakoľko sú zriaďovateľom základnej školy s celkovým počtom žiakov 536. Ostatné činností vykonávané v rámci spoločného obecného úradu si budú zabezpečovať samostatne,“ informovala na mestskom zastupiteľstve v septembri Bacúšan Nevolná.

Ako ďalej informovala, rozšírením počtu členov spoločného obecného úradu sa zvýši príspevok štátu na činnosť školského úradu, nakoľko výška tohto príspevku závisí od počtu žiakov v základných školách patriacich pod školský úrad. Tento zvýšený príspevok pokryje náklady na činnosť školského úradu v plnej výške, keďže v súčasnosti časť nákladov musí doplácať mesto Handlová z vlastných zdrojov.

Podľa predsedníčky komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, Danice Baranovičovej, v komisii zvážili všetky za a proti. „Uvedomujeme si náročnosť spravovania vzdialenejšieho školského obvodu. Vidíme však viac benefitov pre mesto aj pre školský úrad,“ povedala poslankyňa Baranovičová. Základná škola v Nitrianskom Pravne je podľa školskej metodičky veľmi inšpiratívna: „Od 1. ročníka vyučuje nemecký jazyk a spolupracuje s našim Karpatsko-nemeckým spolkom, takže sú nám veľmi blízki. Táto škola je aj pre naše školy veľmi inšpiratívna a myslím si, že nám má čo ponúknuť.“

Pričlenenie obce Nitrianske Pravno pod Spoločný obecný úrad Handlová musia potvrdiť obecné zastupiteľstvá všetkých zúčastnených obcí, ktoré budú zasadať v mesiacoch október, november až december 2021. Po schválení dodatku k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu by sa obec Nitrianske Pravno mohla stať súčasťou Spoločného obecného úradu v Handlovej od 1. januára 2022. 

Videozáznam z MsZ zo dňa 30.9.2021 - metodička Školského úradu - od 3.20 minúta

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.