Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania Royal Data Group Europe

SÚBOR
Dátum: 11.10.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1836
Oznámenie o začatí stavebného konania Royal Data Group Europe

Reklamný bilboard na ulici 29. augusta 

Žiadateľ: Royal Data Group Europe, s.r.o., podal dňa  07.10.2021 na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na reklamnú stavbu „Reklamný billboard“ na priečelí bytového domu č. súp. 98 na ul. 29. augusta na pozemku v kat. území Handlová.

Predmetom stavebného povolenia je osadenie reklamnej stavby – nástenného billboardu na priečelí bytového domu č. súp. 98 s výlepovou plochou o rozmeroch 5,0 m x 2,5 m vpravo v smere vjazdu do Handlovej od Žiaru nad Hronom.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.     

Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade:  Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni pondelok a streda, 8,00-15,00 hod. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v danej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Celé znenie vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania reklamnej stavby ROYAL Veľkosť: 166.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.10.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.