Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN 4/2021 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007

Dátum: 08.10.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 636
VZN 4/2021 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007

Zrušenie VZN 1/2007

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení Doplnku č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 4/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení Doplnku č. 1

Schválené dňa:
30. 09. 2021
Účinnosť od:
23. 10. 2021

Mesto Handlová, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení Doplnku č. 1 (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné nariadenie“).

Čl. 1
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 48 zo dňa 22. 02. 2007, v znení Doplnku č. 1 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 458 zo dňa 13. 12. 2007.

Čl. 2
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 30. 09. 2021.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 14. 09. 2021 do 30. 09. 2021.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Handlová, t.j. dňa 23. 10. 2021.

V Handlovej dňa 08. 10. 2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.