Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prezidentka Fóra pre pomoc starším: Niekedy stačí seniorov objať a krátko sa s nimi pozhovárať

GALÉRIA
Dátum: 22.09.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2897
Prezidentka Fóra pre pomoc starším: Niekedy stačí seniorov objať a krátko sa s nimi pozhovárať

Výzva mesta pre prevzatie darčekov poberateľmi príspevku za opatrovanie blízkej osoby na základe rozhodnutia ÚPSVaR v Prievidzi

Ľubica Gálisová sa podľa jej slov cíti v Handlovej vždy dobre. Jej návšteva v Handlovej nebola prvou a v meste sa vďaka spolupráci Fóra pre pomoc starším, ktorého je dlhé roky prezidentkou,  a samosprávy Handlovej organizovalo viacero podujatí, ktorých cieľom bolo poukázať na život seniorov, nájsť riešenia na témy týkajúce sa spoločenského postavenia seniorov a riešenia ich problémov. Ako uviedla: „Prišla som s darčekmi a samozrejme informovať o tom, čo robíme a pripravujeme. Je veľmi dôležité, aby sme chránili starších ľudí, pripravovali zákony a zabezpečili dôstojný život seniorom.  Rada do tohto kruhu prichádzam, pretože sa tu cítim ako doma. Je to spojenie príjemného s užitočným. Samosprávy majú kompetencie,  ale my chceme pre samosprávy zabezpečiť tiež podporu. Na základe nášho prieskumu vieme, čo starší ľudia potrebujú a tam je samozrejme potrebná spolupráca so samosprávou a rôznymi generáciami obyvateľov.“

Na pôde mesta privítala Ľubicu Gálisovú primátorka mesta, Silvia Grúberová, zástupca primátorky Radoslav Iždinský a vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová Veronika Cagáňová. V rozhovore sa venovali témam  domáceho násilia na senioroch, ako i dopadoch pandémie COVID-19 na obyvateľov zariadení pre seniorov. Prezidentka Fóra pre pomoc starším zvýraznila potrebu medzigeneračného prepojenia seniorov, dôležitosť zakotvenia spolupráce škôl a seniorských zariadení tiež v slovenskej legislatíve. Aktuálne pripravuje Fórum na pomoc starším Chartu seniorov.

Návšteva mesta pokračovala v Dennom centre – Klube dôchodcov (DC), kde delegáciu čakali členovia denného centra a členovia Základnej organizácie slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ZO SZZP). Fórum na pomoc starším vďaka spolupráci so spoločnosťou Henkel neprišla s prázdnymi rukami. Henkel Slovensko pri príležitosti 30. výročia svojho založenia na Slovensku podporilo skupinu obyvateľstva, ktorá je mnohokrát na okraji záujmu a pripravila 118 tisíc tekutých mydiel, ktoré sa postupne distribuujú viacerým ohrozeným cieľovým skupinám. Z tohto množstva je pre Handlovú určených 3408 kusov tekutého dezinfekčného mydla.

Prvé darčeky, spolu s kartičkou s telefónnym číslom na bezplatné poradenské centrum a krízovú Senior linku 0800 172 500 odovzdala osobne Ľubica Gálisová na stretnutí v handlovskom dennom centre v utorok 21.9.2021, ostatné mydlá budú distribuované prostredníctvom sociálneho oddelenia MsÚ Handlová do konca novembra 2021. Prezidentka Fóra pre pomoc starším uviedla, že výber organizácií nebol ľahký, pretože chceli pokryť čo najvyšší počet ľudí z celého Slovenska: „Vyberali sme organizácie, ktoré majú v jednotlivých regiónoch spoluprácu a u ktorých sme mali istotu, že pomoc sa dostane širokému okruhu ľudí vo vyššom veku, zdravotne postihnutým a odkázaným na pomoc. Obrátili sme sa preto aj na samosprávy, ktoré poznajú svojich občanov, ale aj kluby v ich regiónoch, takže táto pomoc bude určite adresná. Vo všetkých regiónoch sme sa stretli s nadšením a veľkou vďakou, že takto môžu pomôcť, ale aj prispieť k tomu, že starší budú cítiť, že na nich niekto myslí a že nie sú opomenutí. Sme veľmi radi, že spoločnosť Henkel Slovensko oslovila pri takto dôležitej úlohe práve Fórum pre pomoc starším, keďže už 20 rokov pôsobíme a pomáhame starším z celého Slovenska, poznáme ich problémy a špecifiká vyššieho veku a napriek tomu sa nestáva často, aby sme sa stretli s tak atraktívnou a výnimočnou podporou. A privítame aj ďalšiu spoluprácu a aktivity v prospech starších,“ vysvetlila Ľubica Gálisová, Prezidentka Fóra pre pomoc starším.

Veronika Cagáňová ocenila pomoc, ktorej sa dostane Handlovčankám a Handlovčanom: „Mesto Handlová si váži všetku pomoc a podporu, ktorá je adresovaná jeho občanom. Zvlášť, ak sa jedná o zraniteľné cieľové skupiny, ktoré často zostávajú nepovšimnuté. Odovzdanie daru nie je len o materiálnej podpore, ale treba vnímať aj aspekt pozornosti – pocitu, že niekto si na mňa spomenul. Je to pridaná a nevyčísliteľná hodnota akéhokoľvek daru. Mesto sa rozhodlo dary spoločnosti Henkel distribuovať čo najadresnejšie a čo možno najširšej palete prijímateľov. Na jednej strane pomôžeme vďaka spoločnosti Henkel materiálne, taktiež na strane druhej oceníme aj prácu iných ľudí pre druhých. Skutočnosť,  že organizácia Fórum na pomoc starším si za partnera vybrala mesto Handlová je pre nás poctou a ocenením viacročnej spolupráce.“

Darčeky a spoluprácu ocenil tiež handlovský predseda ZO SZZP, Jozef LipianskyAnna Patermanová, ktorí budú distribuovať darčeky pre svojich viac ako 120 členov.

Primátorka mesta, Silvia Grúberová sa počas návštevy denného centra zoznámila s jeho novou predsedníčkou, ktorú si zvolili členovia zo svojich radov. Predsednícke žezlo ma v rukách pani Mária Kuruczová. Primátorka mesta ocenila aktivity seniorov a prisľúbila pomoc: „Počula som o pekných podujatiach, ktoré naše denné centrum pripravuje, sú to aktívni seniori, chodia na výlety, stretávajú sa, hrajú spoločenské hry  a podobne. Tak ako doposiaľ bude mesto nápomocné pri napĺňaní potrieb tohoto zariadenia. Dnes mi boli predložené viaceré požiadavky, ktoré by prispeli významne spríjemneniu prostredia v dennom centre. Seniori potrebujú novú kuchynskú linku, umývačku riadu, opätovne zapojiť WiFi a zabepzečiť nový funkčný počítač. Budeme sa snažiť pomôcť  v rámci našich možností alebo v spolupráci s iným partnermi“, uviedla primátorka mesta.

Kam poputuje pomoc spoločnosti Henkel a výzva mesta pre prevzatia darčekov

Materiálna pomoc v podobe tekutého mydla FA, 385 ml mesto Handlová bude distribuovať do konca novembra 2021 seniorom s trvalým pobytom na území mesta nad 80 rokov; seniorom a občanom s ŤZP žijúcim v mestských bytoch osobitného určenia; klientom opatrovateľskej služby mesta; súdnym chránencom – občanom mesta Handlová; seniorom, ktorým bolo rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti maloleté dieťa; prijímateľom príspevku za opatrovanie blízkej osoby s trvalým pobytom v meste Handlová, vrátane opatrovaných osôb; mnohopočetným rodinám ohrozeným chudobou, žijúce na území mesta Handlová, v ktorých trvalo žije senior; seniorom a občanom s ŤZP združeným v organizáciách ako Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Handlovej, Denné centrum, FÉNIX – klub abstinentov, Územný spolok Slovenského červeného kríža; klientom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú na území mesta (SENIORCENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Senior centrum sv. Katarína n.o., Penzión  VILMA, sv. Lujza n.o.); klientom zariadenia krízovej intervencie (Jazmín n.o.), vrátane nízkoprahových služieb; ambulantným lekárom na území mesta; zamestnancom kritickej  infraštruktúry mesta a organizácií.

Nahláste svoj záujem o mydlá v mesiaci september a október 2021

Vzhľadom na to, že mesto nedisponuje informáciami o obyvateľoch mesta, ktorí sú poberateľmi príspevku za opatrovanie blízkej osoby na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, vyzývame ich, aby sa v priebehu mesiacov september – október dostavili na Mestský úrad v Handlovej, kancelária č. 2 a č. 3, kde im bude po predložení rozhodnutia o poberaní príspevku odovzdané mydlo pre opatrovateľa i opatrovaného. Kontakt pre bližšie informácie: 046/519 25 13, 046/519 25 14 v čase stránkových hodín Mestského úradu v Handlovej: Pondelok 8.00 h - 16.00 h, Utorok 7.00 h 15.00 h, Streda 8.00 h -16.00 h, piatok 7.00 h - 14.00 h alebo mailom: socialne@handlova.sk, predmet správy: Henkel mydlo.

Autor:  JP s využitím infomácií z tlačovej správy spoločnosti Henkel Slovensko zo dňa 10.9.2021.

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.