Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vynikajúci žiaci handlovských základných škôl si prevzali ocenenia

GALÉRIA
Dátum: 16.09.2021
Počet videní: 3041
Vynikajúci žiaci handlovských základných škôl si prevzali ocenenia

V pondelok 13. septembra mesto Handlová ocenilo najlepších žiakov základných škôl.

Žiakom sa prihovorila primátorka, Silvia Grúberová. „Bola som úprimne dojatá, keď som čítala, čo všetko ste v minulom školskom roku dosiahli. A nebol to ľahký rok.“ Podľa primátorky pandémia koronavírusu zmenila celý svet a veci, ktoré sme dovtedy považovali za bežné a samozrejmé, zrazu neboli možné. „Boli to náročné podmienky pre štúdium a rozvíjanie talentu. Jediné pozitívum, ktoré toto náročné obdobie prinieslo, je snáď to, že sme mohli stráviť viac času v rodinnom kruhu, že toto obdobie dalo rodinám výnimočnú príležitosť upevniť tie najdôležitejšie medziľudské väzby, aké v živote máme, a to sú rodinné putá.“ Podľa primátorky ocenených žiakov netreba presviedčať o tom, že svedomitá práca prináša ovocie. „Zažili ste to sami na vlastnej koži. Už viete, aký pocit je ocitnúť sa medzi najlepšími v meste, v okrese, v kraji, aké je to vynikať v celoštátnom alebo medzinárodnom meradle. Viete, že váš úspech nebol zadarmo a čo bolo potrebné, aby ste ho dosiahli. Chcem vás povzbudiť, aby ste vo svojom snažení vytrvali, aby ste dosiahli méty, ktoré ste si sami stanovili. Zároveň vás ale chcem požiadať, aby ste sa neprepínali, aby ste sa naučili oddychovať a venovali sa aj iným činnostiam ako tým, v ktorých vynikáte.“

Silvia Grúberová poďakovala aj pedagógom, ktorí nadanie svojich žiakov odhalili a pomáhali im ho rozvíjať. „Ako pedagógovia máte pri výchove a vzdelávaní nastupujúcich generácií nezastupiteľné miesto. Výtrazne ovplyvňujete ich ďalšie smerovanie a vývoj, čoho dôkazom je aj dnešné stretnutie. Preto vám, vážení učitelia, ešte raz ďakujem za všetko, čo robíte v tomto náročnom období pre svojich žiakov a naše mesto.“

Primátorka sa prihovorila aj rodičom, starým rodičom a príbuzným žiakov. Poďakovala im za to, že vytvorili deťom podmienky, aby mohli nerušene dospievať a venovať sa tomu, čo ich napĺňa. „Ďakujem vám za to a chcem vás poprosiť: Dbajte o to, aby vaše deti pestovali kvalitné medziľudské a priateľské vzťahy. Lebo rodina a priatelia sú v živote to najcennejšie.“
Úspešným žiakom predávali ceny okrem primátorky aj poslankyňa, predsedníčka Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, Danica Baranovičová a metodička školského úradu, Andrea Bacúšan Nevolná. Program oceňovania doplnili vystúpenia tanečných skupín Dazya a Volcano, Veronika Feketová s piesňou Anjelik kde lietaš, Natália Sabová s prednesom Rozprávky o vzornom koňovi a skladbu na husliach zahrala Šarlota Schlencová.

ZŠ Školská

Ema Puváková
Ema sa opakovane zúčastňovala olympiád v dejepise, biológii, chémii, geografii, matematike a slovenskom jazyku. V školskom roku 2020/2021 získala 1. miesto na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku, v okresnom kole chemickej olympiády bola tretia a v obidvoch súťažiach postúpila do krajského kola. Svoju mnohostrannosť potvrdila aj výbornými umiestneniami v prednese poézie a prózy v recitačnej súťaži „Hviezdoslavov Kubín“. Ema vystupovala v dramatických programoch organizovaných školou a zapájala sa aj do výtvarných a športových súťaží.

Nikola Nieburová
Nikola bola výbornou žiačkou, ktorá počas celých deviatich rokov dosahovala výborný prospech a správanie. Pravidelne sa zapájala do súťaží v gymnastike, atletike, vybíjanej, basketbale a volejbale a zapojila sa aj do vedomostných súťaží a okresných olympiád napríklad v dejepise, chémii, biológii a matematike, kde bola pravidelne úspešnou riešiteľkou a obsadzovala popredné umiestnenia. Dobré meno škole robila aj v recitačných súťažiach „Hviezdoslavov Kubín“ a „Šaliansky Maťko“. Pravidelne vystupovala v hudobných a dramatických programoch školy a zapájala sa do výtvarných súťaží.

Tereza Trnková
Terezka je veľmi šikovná žiačka, na vyučovacie hodiny sa zodpovedne pripravuje, poctivo si vždy plní domáce úlohy a zadania. Počas dištančného vzdelávania sa takisto prihlasovala medzi prvými žiakmi, počas hodín pracovala aktívne a nevymeškávala. Okrem usilovnej práce počas vyučovania sa zapája aj do mimoškolských aktivít a súťaží. V školskom roku 2020/2021 získala 1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády a svojou vlastnou tvorbou sa zapojila aj do súťaže Píšem, píšeš, píšeme.

Karolína Kulichová
Patrí k žiakom spoľahlivým, zodpovedným, aktívnym na vyučovacích hodinách. Našla si blízky vzťah k predmetu slovenský jazyk a literatúra. Každoročne sa úspešne zapája do súťaží v prednese prózy, píše vlastné básne. V celoslovenskej literárnej súťaži Píšem, píšeš, píšeme jej odborná porota v Trenčíne udelila 2. miesto. Originalitu a tvorivosť v slovenskom jazyku ukázala aj v súťaži žiakov základných škôl Ypsilon – slovina je hra. Úspešnosť 99 % poukazuje na Karolínkin cit pre materinský jazyk.

Hana Haluzová
Žiačka s výbornými vzdelávacími výsledkami, tvorivá, aktívna. Hanka sa s nadšením zapája do rôznych literárnych a výtvarných súťaží. Tvorí vlastné prozaické diela, ktoré ocenila aj porota v celoslovenskej literárnej súťaži Píšem, píšeš, píšeme. Jej výtvarné práce získali originálnym spracovaním už viacero ocenení.

ZŠ Mierové Námestie

Andrej Rehák
Pravidelne sa zapája do vedomostných súťaží, učarovala mu najmä matematika. V školskom roku 2020/2021 sa vo svojom voľnom čase aj počas dištančného vzdelávania usilovne pripravoval na matematické súťaže. Roky spoločnej práce na hodinách tohto náročného predmetu priniesli ovocie v podobe 1. miesta v okresnom kole matematickej olympiády.

Diana Kyjaková
Diana na základnej škole dosahovala vynikajúce výsledky. Získala 1. miesto v okresnej súťaži Ochránarik a postúpila do krajského aj národného kola. Úspešne reprezentovala na recitačných súťažiach, napríklad 2. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko a vynikajúce 3. miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka. Svoj matematický talent opakovane uplatňovala pri riešení pytagoriády a umelecké cítenie ju posunulo až do celoslovenských výtvarných súťaží, kde získavala ocenenia.

Miroslav Marko
Vyniká nadaním v oblasti matematiky a geografie. Už niekoľko rokov sa pravidelne zapája do súťaží, v ktorých tieto získané vedomosti a zručnosti zúročuje. V školskom roku 2020/2021 sa mu podarilo získať 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády a rovnako 1. miesto v okresnom kole Pytagoriády.

Šárka Štupáková
V školskom roku 2020/2021 reprezentovala školu v okresnom kole geografickej olympiády, kde skončila na 2. mieste a postúpila do krajského kola a bola úspešnou riešiteľkou. Vyhrala 1. miesto v súťaži „Beh zdravia“. Aktívne pracuje v školskom parlamente, pravidelne prispieva do školského časopisu „Úsmev“ a jej článok Zostať doma nemusí byť len pohroma“ vyšiel v novinách Handlovský hlas.

Šimon Majdán
Pandemické obdobie zvládol bez problémov a aj v tomto ťažkom období sa online zapájal do matematických súťaží a získal 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády a je úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády.

ZŠ Morovnianska cesta

Nelka Pukačová
Najvýraznejšie úspechy dosahuje v športovej gymnastike. Reprezentuje školu na gymnastických súťažiach. Zúčastňovala sa súťaží v kategórii B, kde dosahovala veľmi pekné výsledky a vo svojej športovej kariére pokračuje v Gymnastickom klube Elán Prievidza. Pekné umiestnenia dosiahla v prednese poézie a prózy. Pravidelne sa zúčastňovala na kultúrnych vystúpeniach, aktívne sa podieľala na aktivitách v programe Zelená škola.

Miroslav Čerňava
Mimoriadny záujem o poznávanie sveta a získavanie nových vedomostí prejavuje od prvých školských dní. Je cieľavedomý, vytrvalý a aktívny chlapec. Zaujíma sa o matematiku. Dlhodobo je úspešným riešiteľom matematických súťaží Maksík a Pytagoriáda. Je členom futbalového oddielu Baník Handlová.

Zojka Mečiarová
Vyniká v správaní i prospechu, prospela s vyznamenaním. Je členkou kolégia Zelenej školy, čo si zaslúži pochvalu, nakoľko sa škole podarilo získať titul Zelenej školy. Pracuje v žiackom parlamente. Zapája sa aj do mimoškolskej činnosti. V projekte Etapová hra s DO Fénix vyhrala trieda už druhý rok 1. miesto.

Alexandra Pappová
Počas celého štúdia na základnej škole dosahovala výborný prospech. Ako členka Žiackej školskej rady sa zúčastňovala mimoškolských akcií, ktoré často aj moderovala. Aktívne pracovala v environmentálnom programe Zelená škola. Je empatická, veselá, otvorená, vždy pripravená ochotne pomôcť. Svojou cieľavedomosťou môže byť inšpiráciou nielen pre rovesníkov.

Základná umelecká škola

Adela Gazdíková
Jej spevácky talent sa začal rozvíjať už v materskej škole v speváckom zbore Lienka. Počas osemročného štúdia úspešne reprezentovala na mnohých súťažiach v klasickom a populárnom speve. Zlaté pásma v klasickom speve dosiahla na súťažiach v Prievidzi, Vrútkach, Zvolene, v populárnom speve v Kremnici, Novákoch, Zvolene, Bojniciach aj v Handlovej. V roku 2020 reprezentovala Slovensko na medzinárodnej súťaži Euro Pop Contest Berliner Pearl 2020 a v tomto roku sa stala finalistkou súťaže Euro Pop Contest Czechoslovak Pearl 2021 v Handlovej, na ktorej získala špeciálnu cenu poroty a cenu Ivety Blanarovičovej s účasťou v medzinárodnej súťaži Talent La Sophia.

Veronika Feketová
Temperamentná a vždy dobre naladená Veronika disponuje silným hlasovým fondom, zaznamenala už úspechy na celoslovenských súťažiach nielen v klasickom speve, ale i v populárnom speve. Tento rok sa stala finalistkou súťaže Euro Pop Contest a na súťaži si vyspievala druhé miesto s priamym postupom do Berlína.

Lívia Šablová
Lívia reprezentovala školu v tomto školskom roku na celoslovenskej saxofónovej súťaži, ktorá sa konala online v ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. V silnej konkurencii získala strieborné pásmo.

Matúš Valovič
Matúš už ako šesťročný začal maľovať na plátno veľké formáty v životnej veľkosti. Od začiatku jeho štúdia na našej škole sa zúčastňoval rôznych výtvarných súťaží. Počas online vyučovania tvoril veľmi zaujímavé práce, ktorými reprezentoval školu na medzinárodnej súťaži v grafike Gorazdovo výtvarné Námestovo zastúpenej Slovenskom, Poľskom, Českom a Bulharskom. Jeho tvorba vykazuje výnimočnú kreativitu a šikovnosť.

Alexandra Krajčíriková
Počas školského roka sa zapája do rôznych aktivít, či už ide o moderovanie školských akcií alebo krátkych zábavných predstavení pre Mestskú knižnicu, Senior centrum, Dom kultúry. Rada píše aj vlastné texty a zapája sa aj do recitačných súťaží. Najlepšie sa však cíti na veľkom javisku, kde každý rok stvárni a oživí nejednu postavu. Každej postave vdýchne určité čaro a vierohodne zahrá každý charakter. Herectvu sa rozhodla venovať aj na strednej škole.

Súkromná ZUŠ Volcano

Jakub Kovalčík
Školu reprezentuje už 11 rokov. Neustále na sebe pracuje a zlepšuje sa. Tri roky bol sólistom. Aktívne sa zúčastňuje nielen celoslovenských, medzinárodných ale aj celoeurópskych súťaží. Jakub má za 10 rokov na svojom konte veľa ocenení, je Majster Slovenska aj Majster Európy. V školskom roku 2019/2020 sa stal absolventom 1. stupňa, teraz rozširuje svoje vedomosti na 2. stupni.

Nelka Lomnická
Nelka má 100% dochádzku. Dosahuje skvelé výsledky ako v technikách tanca tak aj v gymnastike. Zúčastňuje sa všetkých akcií a podujatí organizovaných školou. Nelka spolu so svojou triedou získala nespočetne veľa ocenení, medzi nimi titul Majster Slovenska, Majster Európy a titul Vicemajster Sveta v kategórií open junior. Nelka úspešne ukončila 1. stupeň a momentálne pokračuje štúdiom na 2. stupni.

Veronika Fujašová
Tento rok úspešne zmaturovala na tanečnom konzervatóriu v Topoľčanoch. Jej najväčší úspech je 3. miesto na Majstrovstvách sveta v kategórií Hip Hop a taktiež 4. miesto z Majstrovstiev sveta v máji 2018. Je niekoľkonásobnou majsterkou či vicemajsterkou Slovenska a Európy. V školskom roku 2019/2020 spolu so svojou triedou reprezentovala SZUŠ Volcano na celoslovenských a svetových súťažiach v kategórií profesionál. Veronika v šk. roku 2020 úspešne zabsolvovala 4. ročník 2. stupňa a tento školský rok nastúpila do SZUŠ Volcano už ako pani učiteľka.

Centrum voľného času

Peter Kuric
Slovenský reprezentant v športovom lezení, je členom reprezentačného družstva alpinizmu a horolezectva slovenského horolezeckého spolku James, člen elitnej kategórie B Národného športového centra, člen Slovenského športového TOP tímu a tento rok je zaradený Slovenským olympijským tímom do Juniorského olympijského výberu SR. Peťov svetový ranking je 9. miesto a medzi elitou športových lezcov Európy v silnej kategórií juniorov je na 3. mieste.

Peter Tončko
Je aktívnym členom horolezeckého krúžku CVČ. Svojimi športovými výkonmi reprezentuje Centrum voľného času i mesto Handlová. V roku 2019 na Majstrovstvách Slovenska v lezení boulder 2. miesto, na rýchlosť 1. miesto, na obtiažnosť 1. miesto, v kombinácií 1. miesto, Slovenský pohár v lezení detí do 12 rokov - celkovo 1. miesto.

Natália Maurérová
Natália je absolventkou hereckého krúžku „Krekáčik“ v Centre voľného času Handlová. Účinkovala vo viacerých divadelných hrách. Získala herecké skúsenosti, ktoré bude zdokonaľovať na súkromnom dramatickom konzervatóriu.

Nikoleta Poliakovičová
Aktívne sa zúčastňuje všetkých podujatí organizovaných Detským a mládežníckym parlamentom, na ktorých prejavuje samostatnú iniciatívu. V čase pandémie Nikoleta iniciatívne spolu s ostatnými šila a distribuovala rúška pre všetkých čo ich potrebovali. Nikoleta je výborný motivátor, v kolektíve je veľmi obľúbená a svojím láskavým prístupom stmeľuje kolektív DaMP. Je cieľavedomá a veľmi aktívna, zapája sa do rôznych mládežníckych projektov nielen v rámci DaMP, ale i pod záštitou iných mládežníckych organizácii.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.