Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plaváreň stále nie je otvorená. Mesto preto pozastavilo platby

Dátum: 15.06.2021
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 4223
Plaváreň stále nie je otvorená. Mesto preto pozastavilo platby

Mesto spoločnosti B.T.I. a jej veriteľom vyplatilo spolu už vyše 700 tisíc eur.

Koncesnú zmluvu na prevádzkovanie mestskej plavárne uzatvoril primátor mesta Handlová, Rudolf Podoba, so spoločnosťou B.T.I. spol. s r. o. 22. decembra 2017. Koncesionár, spoločnosť B.T.I. zastúpená Erikou Karovou, sa zaviazala plaváreň a kúpalisko rekonštruovať podľa projektu spoločnosti RK_STUIDO, s. r. o. Koncesná zmluva bola podpísaná na 15 rokov a spoločnosť B.T.I. sa v nej zaviazala rekonštrukciu plavárne vykonať najneskôr do 30. augusta 2018 a modernizáciu kúpaliska najneskôr do 30. júna 2018.

V decembri 2018 bol uzatvorený dodatok ku koncesnej zmluve, v ktorom sa zmluvné strany dohodli na posunutí termínov ukončenia rekonštrukčných prác. Plaváreň mala byť dokončená do 1. mája 2019 a kúpalisko najneskôr do 1. augusta 2019. Mesto opakovane upozorňovalo spoločnosť B.T.I. na nedodržanie zmluvných termínov a firmu písomne vyzvalo, aby práce dokončila bezodkladne, najneskôr však do 30. júna 2020. Po uplynutí všetkých lehôt a ústnych prísľubov mesto 9. júna 2021 pozastavilo vyplácanie koncesnej odplaty podľa Koncesnej zmluvy.

Mesto platilo aj dodávateľovi koncesionára

Od januára 2019 do apríla 2020 mesto uhradilo spoločnosti B.T.I. splátku každý mesiac v zmluvnej výške 28 800 eur, teda spolu 460 800 eur. Pre ďalšie tri mesiace mesto uzavrelo so spoločnosťou B.T.I. dohodu o odklade splátok pre neistotu ohľadom verejných financií v dôsledku koronakrízy. Od augusta 2020 do mája 2021 mesto pokračovalo v platení koncesie, neplatilo však mesačné splátky spoločnosti B.T.I., ale plnilo exekučný titul jednému zo subdodávateľov stavby, dodávateľovi techniky Centroprojekt group a.s. Mesto takto uhradilo ďalších 288 000 eur.

Stretnutie bez výsledku

V júni sa uskutočnilo stretnutie primátorky s konateľkou spoločnosti B.T.I., Erikou Karovou a Jánom Karom, výsledok však neprinieslo. „Aktuálne je kolaudácia plavárne brzdená skutočnosťou, že dodávateľ bazénov, spoločnosť Berndorf Bazény s.r.o. nemá uhradené všetky svoje faktúry za odvedenú prácu zo strany spoločnosti B.T.I. a z tohto dôvodu veľký bazén nedokončí, pokiaľ mu nebude zaplatené. Zástupca spoločnosti B.T.I. ma na utorkovom stretnutí informoval, že na stole je dohoda o urovnaní so spoločnosťou Berndorf Bazény a okamžité finančné vyrovnanie. V takom prípade by už nič nebránilo dokončeniu veľkého plaveckého bazéna a následnej kolaudácii,“ informovala primátorka Silvia Grúberová na svojom profile na sociálnej sieti Facebook. Keď si však primátorka o niekoľko dní u spoločnosti Berndorf Bazény overovala fakty, zistila, že dohoda podpísaná nebola. „Mesto Handlová preto pozastavuje vyplácanie odplaty koncesionárovi, spoločnosti B.T.I. z dôvodu, že predmet koncesnej zmluvy sa preukázateľne nevykonáva. Pre mesto Handlová je povinnosťou a prioritou hospodárne vynakladanie verejných zdrojov,“ napísala Silvia Grúberová.

B.T.I.: Za všetko môže korona

Na otázku, kedy bude plaváreň otvorená, odpovedala Erika Karová, konateľka spoločnosti B.T.I., rovnako, ako riaditeľ plavárne Ľubomír Blaho v júni 2020. Na plavárni je údajne potrebné už len zavariť dná bazéna, aby sa mohol napustiť vodou a prevádzkovať. „Robíme všetko preto, aby sme čím skôr otvorili dvere plavárne a neskôr kúpaliska. Kúpalisko bolo pätnásť rokov zatvorené a nemáme žiadne štatistiky návštevnosti a nechcem ísť do straty skrz stálym opatreniam a obmedzeniam. Budeme pozorne sledovať pandemickú situáciu a ak v nepríde tretia vlna, plaváreň by sme otvorili na jeseň,“ napísala Karová.

Dôvodom meškania je podľa konateľky pandémia koronavírusu. „Vzhľadom k pandemickej situácii, ktorá nastala ešte v minulom roku, ktorú nikto nepredvídal, nám vznikli mnohé neočakávané situácie. Koronakríza negatívne ovplyvnila aj našu spoločnosť. Čelili sme poklesu podnikateľských príjmov, oneskoreným platbám od zákazníkov a prerušeniu dodávateľského reťazca.“

O spoločnosti B.T.I. spol. s r. o sa z verejných zdrojov veľa informácií získať nedá a firma nemá ani vlastnú webstránku. Na otázku, čomu sa spoločnosť venuje a prečo sa rozhodla prevádzkovať plaváreň a kúpalisko v Handlovej, Karová odpovedala, že „spoločnosť B.T.I. sa prioritne venuje výstavbe kogeneračných jednotiek a má rozbehnutých veľa projektov, medzi ktoré patrí aj prestavba plavárne a kúpaliska v Handlovej.“

FOTO: Primátor Rudolf Podoba pri slávnostnom podpise koncesnej zmluvy s konateľkou spoločnosti B.T.I., Erikou Karovou, 22. decembra 2017. (ARCHÍV MsÚ)

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.