Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zapojte sa do pravidelnej súťaže k 645. výročiu mesta

Dátum: 05.05.2021
Počet videní: 755
Zapojte sa do pravidelnej súťaže k 645. výročiu mesta

V každom čísle Handlovského hlasu môžete čakať novú otázku. 

645_súťaž_pásik_

Mesto Handlová si v každom čísle jediného mestského periodika pripomína 645. výročie založenia bádateľskou súťažou. V Handlovskom hlase č. 9., ktoré nájdete od včera aj vo všetkých distribučných miestach, sa nachádza už v poradí 4-tá otázku. 

Čítajte a hľadajte správne odpovede!

Námety na texty o Handlovej čerpáme z Monografie mesta 1, ktorá vyšla v roku 2017. Texty otázok starostlivo pripravujú knihovníčky v mestske knižnici. 

Kde hľadať odpovede?

V prípade, že Monografiu mesta Handlová ešte nevlastníte,  môžete si jej pdf verziu stiahnúť priamo na našom webovom sídle: Monografia mesta I Nájdete ju aj v našej mestskej knižnici, ktorá je otvorená každý pracovný deň od pondelka do piatka od 8.00 - 17.00 hod. 

Výherci a ceny

Každý týždeň žrebujeme jedného výhercu, ktorý nám zašle správnu odpoveď. Dvojtýždňoví vyhercovia získavajú od mesta ceny s logom výročia. Všetky správne odpovede putujú do finálneho zlosovania, ktoré sa bude konať na konci roka 2021. Jeden výherca zo všetkých správnych odpovedí získa knihu - Monografiu mesta Handlová I. 

Súťažná úloha č. 4 z Handlovského hlasu č.9

Nepísanou výsadou osád založených na zákupnom práve bola možnosť postaviť si vlastný farský kostol. Malo to aj svoje praktické dôvody. Nové sídla v priebehu 14. storočia vznikali na okrajoch osídleného priestoru vzdialené od najbližšieho farského kostola aj 5 až 10 kilometrov. Obyvatelia takto situovaných osád sa dožadovali, aby cirkevná vrchnosť súhlasila so stavbou sakrálneho objektu priamo v novej osade. Takto sa postupovalo aj v prípade Handlovej. Henrich Kriker bol aj v tomto smere veľmi prezieravý. Bolo mu jasné, že chodiť na bohoslužby do najbližšieho farského kostola v Chrenovci vzdialeného skoro 10 km je neúnosné. Preto sám alebo spolu s niekoľkými ďalšími osadníkmi navštívili niekedy na prelome 60. a 70. rokov 14. storočia ostrihomského arcibiskupa Tomáša, aby získali jeho súhlas so stavbou nového kostola, ktorý im v tomto smere vyhovel s tým, že budú musieť namiesto cirkevného desiatku v naturáliách platiť paušálny poplatok 32 zlatých. Keďže Handlová vznikla na kráľovskej pôde, patrilo aj patronátne právo nad kostolom kráľovi Ľudovítovi I. Ten však jeho vykonávanie preniesol na svojho bojnického kastelána. Už v 14. storočí si farári veľkých fár mohli vydržiavať pomocníkov – kaplánov, ktorí im pomáhali v pastorácii. Nevedno, či v Handlovej v prvej fáze osídľovania nevznikla provizórna drevená kaplnka, ktorá bola až neskôr nahradená kamennou stavbou. Isté však je, že v 80. rokoch 14. storočia v centrálnej časti osady v blízkosti usadlosti dedičného richtára postavili kamenný gotický farský kostol , zasvätený patrónke mesta. Ktorá svätica je patrónkou a ochrankyňou mesta Handlová?

Kata

→ → → Otázka číslo 4: Ktorá svätica je patrónkou a ochrankyňou mesta Handlová? ←←←

Správne odpovede 

Správne odpovede na naše otázky je možné zasielať poštou na adresu Mestský úrad, Námestie baníkov 7, Handlová 972 51, prípadne vhodiť do obálky a priniesť osobne na MsÚ, alebo zaslať emailom na adresu handlova@handlova.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.