Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 20.04.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 833
Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

Predprimárne vzdelávanie

  velky-erb-s-nazvom-mesta-farba-handlova-podklad_1                                               

Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Číslo: 1    Dátum: 31. 03. 2021

N A R I A D E N I E

o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

 a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok (ďalej len nariadenie)

Článok 1

Účel nariadenia

Toto nariadenie určuje spádové územie (ďalej len „spád“) materskej školy a jej elokovaných pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová a miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.

Článok 2

Legislatívne vymedzenie

 1. Podľa § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

 1. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 2. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 3. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
 4. Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
 5. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

 

 1. Podľa § 59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

 1. Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní.
 2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Článok 3

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

Mesto Handlová je zriaďovateľom materskej školy a jej elokovaných pracovísk zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky: Materská škola, SNP 27, 972 51 Handlová a elokované pracoviská: Ul. Dimitrovova 24, 972 51 Handlová; Ul. Cintorínska 474/6, 972 51 Handlová; Ul. Morovnianska cesta 1793/6, 972 51 Handlová; Ul. Morovnianska cesta 1866/55, 972 51 Handlová.

Článok 4

Určenie spádu materskej školy

 1. Mesto Handlová, na svojom území určuje päť spádov materskej školy a jej elokovaných pracovísk. Spád materskej školy a jej elokovaných pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová je vymedzený konkrétnymi ulicami.
 2. Spády materskej školy a jej elokovaných pracovísk sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
 3. Spád mestskej časti Morovno bude po dohode s obcou Ráztočno: Základná škola s materskou školou Ráztočno, Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno, tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa požiadať o povinné predprimárne vzdelávanie v meste Handlová.

 

Článok 5

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú prednostne elektronicky, v nevyhnutných prípadoch v budove príslušnej materskej školy v dňoch 4. mája - 5. mája 2021.

Článok 6

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie a jeho príloha nadobúda účinnosť dňom 07. 04. 2021.

 

 

                                                                                          Mgr. Silvia Grúberová

                                                                                    primátorka mesta Handlová

 

 

 

Príloha č. 1

k Nariadeniu o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok zo dňa 31. 03. 2021 

 1. Spád Materskej školy, SNP 27 tvoria ulice:

Ligetská, Náhradné pole, J. Vallu, Štrajková, Liptovská, Zápotockého, Šmeralova, Fučíkova, Marka Čulena, Jánošíkova, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Železničiarska,  Ul. SNP, Potočná, Partizánska

 • Spád Elokovaného pracoviska ul. Cintorínska, 474/6, Handlová tvoria ulice:

Banská cesta, Stará cesta, Pod šachtou, Žiarska, I. Krasku, Pekárska, Mlynská, Ľudovíta Štúra, Ul. 29 augusta, Ferka Nádaždyho, Cintorínska, Školská, Duklianska, Kremnická, J. Kráľa, S. Chalúpku, Kremnická, Hurbanova, Jilemnického, Gagarina, Pionierov, Mládežnícka, Sadová

 • Spád Elokovaného pracoviska ul. Dimitrovova 24,  Handlová tvoria ulice:

Kunešovská, Parková, Obrancov mieru, Ul.1.mája, Ružová, Dimitrovova, Údernícka, Krátka, Pstruhárska, Poštová

 • Spád Elokovaného pracoviska ul. Morovnianska cesta 1793/6 a Elokovaného pracoviska Morovnianska cesta 1866/55 (pozn.:v základnej škole) Handlová tvoria ulice:

Prievidzská, Československej armády, Mostná, Okružná, Morovnianska cesta, Majerníkova, Šporotová, Švermová, Savina, Márie Krššákovej, Márie Vladovej, Kvetná, L. Novomestského, M. R. Štefánika, Brigádnická, Hečkova, Hviezdoslavova, Ivana Olbrachta, Odbojárov, J. L. Bellu, Hlboká

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Nariadenie_Mesto Handlova - PREDPRIMARNE VZDELAVANIE SPADOVE SKOLKY_31032021 Veľkosť: 190.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.