Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby

SÚBOR
Dátum: 14.04.2021
Počet videní: 518
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko.

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby a pozvánka na ústne pojednávanie s miestnym šetrením.

Navrhovateľ: ORANGE SLOVENSKO, a.s., v zastúpení spoločnosťou GEMI s.r.o., podal dňa 25. 3. 2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FTTC 0107BB Nová Lehota“", na pozemkoch v k.ú. Nové Lehota.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je pripojenie telekomunikačného stožiaru do existujúcej optickej trasy na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko, a.s. v dĺžke 1 140 m, pozemok parcelné číslo 562/1, k.ú. Nová Lehota. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa zákona o elektronických komunikáciách. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie líniovej stavby.

Mesto Handlová oznamuje začatie územného konania líniovej stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 20. 5. 2021 o 9,00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade: Mestský úrad v Handlovej, číslo dverí 10.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00 -16 hod., piatok 7,00 - 14,00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie Orange N. Lehota Veľkosť: 163.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2021
Mapka Veľkosť: 429.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.