Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN 1/2021 - povinná školská dochádzka

SÚBOR
Dátum: 08.04.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 304
VZN 1/2021 - povinná školská dochádzka

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Schválené dňa: 26.03.2021

Účinné od: 23.04.2021

 

 

Mesto Handlová  podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021  o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej VZN)

 • 1

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 • Miestom zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej „zápis“) sú budovy základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, t.j.:
  • Základná škola, Mierové námestie 225/27, Handlová,
  • Základná škola, Morovnianska cesta1866/55, Handlová,
  • Základná škola, Školská ul. 526/53, Handlová.
 • Čas zápisu sa určuje nasledovne:
  1. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční každý priebežný rok v stredu, vždy druhý aprílový týždeň pre nadchádzajúci školský rok to od 8,00 hod do 17,00 hod.
  2. V čase vyhlásenia Mimoriadnej situácie podľa zákona č.42/1994, prípadne Núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona 227/2002 je možné vykonať zápis žiakov aj elektronickou formou, pri dodržaní všetkých ustanovení GDPR vždy od stredy, druhého aprílového týždňa po dobu jedného kalendárneho týždňa.
 • 2

Riaditeľ Základnej školy každý priebežný rok zverejní na webovom sídle Základnej školy a na informačnej tabuli Základnej školy najneskôr do 15.marca príslušného kalendárneho roka presný dátum, ako aj ďalšie podrobnosti súvisiace so zápisom detí na povinnú školskú dochádzku pre nadchádzajúci školský rok.

 • 3

Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa je možné vykonať zápis dieťaťa na povinnú

školskú dochádzku aj v náhradnom termíne.

 • 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Handlová.

 • 5

Záverečné ustanovenia

 • Toto VZN  schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 26.03.2021

 

 • Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 8.04.2021 do 22.04.2021
 • Toto Všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť dňa 23.04.2021

 

V Handlovej, dňa 7.4.2021

 

 

 

Mgr. Silvia Grúberová

 

primátorka mesta Handlová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 1_2021 - povinna skolska dochadzka ZS Veľkosť: 169 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.