Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - zmena SP, Prievidzská 1-3

SÚBOR
Dátum: 23.03.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 629
Verejná vyhláška - zmena SP, Prievidzská 1-3

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Vlastníci bytového domu ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa: 972 51 Handlová, Pekárska 16 podali dňa 18.03.2021 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na zmenu stavby „Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová“ bytového domu č. súp. 43 na pozemku parc. č. 1112 v k.ú. Handlová. Na zmenu stavby bolo vydané stavebné povolenie mestom Handlová pod č.j SÚ 2020/1036/1718-3 dňa 26.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.6.2020.

Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením rieši zmenu projektovej dokumentácie zateplenia najvyššieho 6.NP, výmenu ležatých a zvislých rozvodov vody a kanalizácie, hydraulické vyregulovanie rozvodov cirkulácie a výmenu zvislých stúpacích rozvodov plynu od existujúcich uzáverov plynu v bytovom dom č. súp. 43

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby pred dokončením známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne podľa § 61 ods.3 stavebného zákona určuje stavebný úrad lehotu - do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia - k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.     

Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v  dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Celé znenie vyhlášky nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie zmena SP VBD Prievidzská 1-3 verejná vyhláška Veľkosť: 161.4 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.