Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadala správna rada Handlovské lesy n.o.

Dátum: 20.03.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1935
Zasadala správna rada Handlovské lesy n.o.

Na zasadnutí boli zvolení predseda, podpredseda a zapisovateľ správnej rady

Zasadala správna rada mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy

Handlovské lesy, n.o. je nezisková organizácia, ktorá bola založená v decembri 2020 mestom Handlová a bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti vypracovávania projektov súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia a ochranou zdravia obyvateľstva a na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Zároveň bude  poskytovať poradenstvo a vykonávať odbornú činnosť' v oblasti životného prostredia a lesníctva.

Členovia správnej rady z pomedzi svojich radov zvolili na stretnutí 17. marca 2021, svojho predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Predsedom správnej rady sa stal Radoslav Iždinský. Podľa jeho slov, máme  všetci povinnosť si chrániť našu zeleň okolo, starať s o ňu a zveľaďovať ju: „Mesto Handlová vlastní lesné pozemky rôzneho charakteru. Zákonnou povinnosťou každej samosprávy je starať sa a zveľaďovať svoj majetok. Preto sme na tento účel zriadili neziskovú organizáciu Handlovské lesy, n.o. Zároveň chceme využívať naše lesné pozemky predovšetkým na verejné účely, čo je jasne zadefinované právnou formou - nezisková organizácia, ktorá sa zo zákona zriaďuje za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb pre čo najširšiu časť obyvateľov Handlovej.“, uviedol predseda správnej rady.

Riaditeľom neziskovej organizácie bol na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Handlová (MsZ) v decembri minulého roka schválený Jozef Maďar. Na prvom stretnutí správnej rady bol oficiálne menovaný a podrobne predstavil svoje vízie a zámery. Uviedol tiež, že: „Hlavnou myšlienkou neziskovej organizácie je priblížiť bohaté handlovské lesy Handlovčanom a návštevníkom a zabezpečiť lesom čo najširší servis v rámci starostlivosti a ochrany. Podľa Ústavy Slovenskej republiky lesná pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti. Nová nezisková organizácia má pred sebou veľa náročných úloh. Cieľom je, aby handlovské lesy mali svojho „ochrancu“, ktorý ich bude chrániť a zveľaďovať pre nás všetkých,“ uviedol riaditeľ. Svoju činnosť bude riaditeľ n.o. vykonávať bez nároku na odmenu.

Na MsZ 14. 12. 2020 schválením uznesenia č. 764 poslanci schválili štatút a prvých členov správnej rady, dozornej rady a riaditeľa neziskovej organizácie Handlovské lesy, n.o., v zmysle čl. IV bod 2 Štatútu neziskovej organizácie. Svoju činnosť organizácia oficiálne otvorila 17. marca 2021, prvým zasadnutím správnej rady a potvrdila prvých členov v tomto orgáne spoločnosti. V správnej rade Handlovské lesy, n.o. je zástupca primátorky mesta Radoslav Iždinský, ktorý bol zvolený jej predsedom, poslanec MsZ Arpád Koszta, ktorý bol zvolený za podpredsedu, poslankyňa MsZ Danica Baranovičová, Lina Gregor a referent oddelenia mestských projektov MsÚ, Martin Podoba. Dozornú radu tvoria primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, poslankyňa MsZ Alžbeta Orthová a Vladimír Buzalka.

Štatút Handlovské lesy n.o. a zakladaciu listinu nájdete na tomto webom sídle v odkliku pre obyvateľov, mestské organizácie: https://www.handlova.sk/p/5463/mestske-organizacie.html.

Kontakty na Handlovské lesy n.o.

Handlovské lesy n.o., Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, email: handlovskelesy@handlova.sk, tel,: +421 46 519 25 35 

Autor: JP

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.