Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania - Slováková

SÚBOR
Dátum: 04.03.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 360
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania - Slováková

Stavebné úpravy bytu, Bytový dom ul. Partizánska

Mesto   H a n d l o v Á

Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7.

číslo:  SÚ 2021/2197/1546-1  Handlová, 03.03.2021

vybavuje: Horváthová

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

 

Žiadateľka: Janka Slováková, adresa: 972 51 Handlová, Partizánska 1648/6/17  podala dňa 01.03.2021 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu, Bytový dom ul. Partizánska 1648/6, byt č. 17“ v byte č. 17 na ul. Partizánskej č. 6 v bytovom dome č. súp. 1648 na pozemku KN-C parcelné číslo 495 v k.ú. Handlová.

 Predmetom stavebného povolenia je :

  • Vybúranie nového dverného otvoru celkových rozmerov š. 900mm/v. 2000mm do nosného betónového stenového panelu medzi miestnosťami obývacia izba a kuchyňa.
  • Vybúranie jestvujúcej betónovej deliacej priečky hygienického jadra (miestnosť kúpeľňa), resp. priečku vstavanej skrine komory bytu (miestnosť kuchyňa) s následnou realizáciou novej deliacej priečky hygienického jadra v upravenej dispozícii (rozšírenie priestoru kúpeľne) a zamurovanie dverného otvoru v deliacej priečke, prechodu do kuchyne.

  

Do podkladov  rozhodnutia je možné nahliadnuť v tejto lehote na tunajšom stavebnom úrade: Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č, 7 (predovšetkým v  dni pondelok a streda 8,00-15,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v tejto lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou Slováková Veľkosť: 182 kB Formát: pdf Dátum: 4.3.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.