Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - Gálik

SÚBOR
Dátum: 04.03.2021
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 443
Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby - Gálik

Polyfunkčná budova

MESTO H A N D L O V Á
Spoločný obecný úrad, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č. 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslo: SÚ 2021/625/2190-1 Handlová, 26.02.2021
Vybavuje: Mgr. Dányiová

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby.


Žiadateľ: Ján Gálik, adresa: 971 01 Prievidza, A. Bednára 712/1, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4, podal dňa: 27.01.2021 na stavebnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia zmeny stavby: „Polyfunkčná budova“, na pozemku parcelné číslo KN C 1499/2, 1499/3, 1502/2, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/8, v katastrálnom území Handlová.

Predmetom dodatočného stavebného povolenia je dodatočné povolenie prestavby nevyužívaného objektu na polyfunkčný objekt. 


Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 22.04.2021 o 10,00 hod. so stretnutím na mieste stavby: 972 51 Handlová, ul. Prievidzská, súpisné číslo 1992, s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Upozornenie:
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni pondelok a streda, 8,00-15,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.) Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Celé znenie vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie vo formáte .pdf

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie o dod. povolení stavby Galik Veľkosť: 184.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.3.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.