Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné rozhodnutie líniová stavba IMMOBILIEN

SÚBOR
Dátum: 12.01.2021
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1508
Územné rozhodnutie líniová stavba IMMOBILIEN

Rozhodnutie o umiestnení stavby. 

MESTO HANDLOVÁ

ROZHODNUTIE


Navrhovateľ: IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina a AMAZING CO., spoločnosť registrovaná pod jurisdikciou Marshall Islands, medzinárodná spoločnosť číslo 93663 so sídlom Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, republic of the Marshall Islands, MH 96960 konajúca prostredníctvom splnomocnenej osoby Juraj Chládecký, 010 01 Žilina, Hronská 1410/16, podal dňa: 17.07.2020, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H)", na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN 1495/46, 1495/236, v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H) umiestnené v meste Handlová v zastavanej časti, na Morovnianskom sídlisku v súbehu cesty Morovnianska cesta a Okružná ulica, ako prízemný halový objekt bez suterénu. Pozostávať bude z prenajímateľných priestorov (koncesií), samoobslužnou čerpacou stanicou a autoumývarkou, priľahlými parkoviskami pre zákazníkov a zamestnancov, obslužnými, areálovými a mimo areálovými komunikáciami, zásobovacími dvormi, areálovou zeleňou a reklamnými plochami, zázemím a technickými priestormi.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho prerokovania zo dňa 17.09.2020 vydáva podľa § 39a stavebného zákona
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY: Prízemné veľkoplošné Obchodné centrum Handlová (OC H)

Celé znenie územného rozhodnutie nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR - líniová stavba IMMOBILIEN Veľkosť: 534.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.