Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné rozhodnutie - ihrisko SOŠ

SÚBOR
Dátum: 12.01.2021
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 634
Územné rozhodnutie - ihrisko SOŠ

Rozhodnutie o využívaní územia - Multifunknčné ihrisko

MESTO HANDLOVÁ, Handlová, 30.09.2020

ROZHODNUTIE


Navrhovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A – Stredná odborná škola adresa: 972 51 Handlová, Lipová 8, podal dňa: 31.08.2020 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia: "Multifunkčné ihrisko", umiestneného na pozemkoch parcelné číslo: C-KN 1854/1, v k.ú. Handlová, spojeného s povolením terénnych úprav. 

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho prerokovania zo dňa 30.09.2020 vydáva podľa § 39b ods.3, písm. c/ stavebného zákona
ROZHODNUTIE O VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA
Multifunkčné ihrisko

Stavebný úrad podľa 39b ods. 4 stavebného zákona súčasne upúšťa od povolenia terénnych úprav:
zameraných na prípravu založenia obvodových základových pásov pre konštrukciu oplotenia ihriska a pre realizáciu drenážneho systému odvodnenia hracej plochy. Konštrukcia základových pásov pre založenie mantinelov a stĺpov ihriska z betónových debniacich tvárnic alternatívne z monolitického armovaného železobetónu min. hrúbky 300 mm,, min. hĺbka založenia 0,9 m. K rozšíreniu ihriska vybudovať oporný múr z prefabrikovaných železobetónových dielcov tvaru L 1000 x 1550 x 800 mm.

Celé znenie územného rozhodnutia nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR ihrisko SOŠ Veľkosť: 224.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.