Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie stavebného úradu - Údernícka - 9-11

SÚBOR
Dátum: 11.01.2021
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 536
Rozhodnutie stavebného úradu - Údernícka - 9-11

Rozhodnutie o povolení zateplenia bytového domu na ulici Údernická č.9-11

MESTO H A N D L O V Á, číslo: SÚ 2020/2747/27492-2 Handlová, 27.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE


Žiadatelia : Vlastníci bytového domu Údernícka č. 9-11, 972 51 Handlová v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX - BYT, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Mostná 71 požiadali dňa 13.10.2020 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie byt. domu a nové loggie, Handlová, ul. Údernícka 317/9, 11 Handlová “ bytového domu č. súp. 317 na pozemku parc.č. 2377 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len „stavebný zákon“ ) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách a výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti takto

rozhodol: 

zmena stavby : Zateplenie byt. domu a nové loggie, Handlová, ul. Údernícka 317/9, 11 POVOĽUJE.

Celé znenie vyhlášky nájdete na stiahnutie nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
HandlovaSPVBDUdernicka9-11 Veľkosť: 388.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.