Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci budú rokovať o cenovej mape pozemkov v intraviláne

Dátum: 24.11.2020
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 2629
Poslanci budú rokovať o cenovej mape pozemkov v intraviláne

Ceny za nájom pozemkov sa neupravovali od roku 2008.

Samospráva pripravuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok mesta a určujú postup mesta a mestských organizácií pri nadobudnutí a prevode majetku, prenechaní do užívania, správe majetku aj pri majetkovom vstupe mesta do obchodných spoločností.

Nové zásady budú obsahovať aj cenovú mapu pozemkov v intraviláne, ktorá ustanoví východiskové minimálne ceny pri nájme a predaji pozemkov. Kúpna cena pozemkov sa aj naďalej bude určovať na základe znaleckého posudku, pričom však nemôže byť nižšia ako cena za meter štvorcový určená v Cenovej mape mesta Handlová. Cenová mapa bude podliehať aktualizácii každých päť rokov od jej schválenia Mestským zastupiteľstvom v Handlovej. Novými zásadami hospodárenia a cenovou mapou sa budú poslanci zaoberať na mestskom zastupiteľstve.

Návrh cenovej mapy

1. Zóna 40 €/m2
Námestie baníkov, ulice SNP, Švermova, Železničiarska, Poštová a časť ulice Prievidzská.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1,20 € záhrada 0,35 €, trvalý trávnatý porast 0,175 €.

2. Zóna 30 €/m2
M. R. Štefánika, Savina, Športová, M. Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná, Švermova, Prievidzská, 1.mája, Lipová, Údernícka, Krátka, Dimitrovova, Ružová, Obrancov mieru, Parková, F. Nádaždyho, Cintorínska, Školská, Duklianska, J. Kráľa, Ľ. Štúra, Kremnická, 29. augusta, Pekárska, Mlynská, Partizánska, Potočná a Železničiarska.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,30 €, trvalý trávnatý porast 0,15 €.

3. Zóna 25 €/m2
Prievidzská, ČSA, Mierové námestie, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná, Odbojárov, Novomeského, Hviezdoslavova, I. Olbrachta, J. L. Bellu, Hlboká, Hečková, Brigádnicka, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Ligetská, Jánošíkova, Kunešovská, Sadová, Hurbanova, Jilemnického, Gagarina, Pionierov, Mládežnícka, S. Chalúpku a Kremnická.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,25 €, trvalý trávnatý porast 0,125 €.

4. Zóna 20 €/m2
Pekárska, Banská cesta, I. Krasku, Liptovská, Štrajková, Zápotockého, Šmeralova, Fučíkova, M. Čulena, J. Vallu, Ligetská a Náhradné pole.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,2 €, trvalý trávnatý porast 0,1 €.

5. Zóna 15 €/m2
Prievidzská, Pstruhárska, Žiarska, Stará cesta, Pod šachtou, Ciglianska a mestská časť Morovno.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,15 €, trvalý trávnatý porast 0,075 €.

6. Zóna 10 €/m2
Mestská časť Nová Lehota a všetky záhradkárske osady v katastrálnom území Handlová a katastrálnom území Nová Lehota.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,1 €, trvalý trávnatý porast 0,05 €.

 

Cenova_mapa

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.