Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

SÚBOR
Dátum: 19.11.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 715
Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2018 - 2022, ktoré sa bude konať v utorok 1. decembra 2020 o 9,00 hodine v priestoroch Domu kultúry mesta Handlová

PROGRAM:

 1. Otvorenie

         Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 

 1. Kontrola uznesení
 1. Nakladanie s majetkom mesta   

Predkladajú: písomne - Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ

 1. Aktualizácia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Predkladá:  písomne - Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ, JUDr. Zuzana Hujsiová právne odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (NKÚ)

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti (NKÚ)

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady (NKÚ)

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (NKÚ) 

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území mesta Handlová

Predkladá:  písomne – Ing. Peter Mendel, ved. ekonomického odd. MsÚ

 1. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 9/2013 o miestnych daniach na území mesta Handlová 

Predkladá:  písomne – JUDr. Zuzana Hujsiová, právne odd. MsU

 1. Návrh na predĺženie platnosti súčasného Programu rozvoja mesta 2016-2020 na rok 2021

Predkladá: písomne – Ing. Peter Cagáň, vedúci odd. projektov MsÚ

 1. Návrh Kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2021

Predkladá: písomne – Mgr. Jarmila Žišková, riaditeľka Domu kultúry mesta Handlová

 1. Plán zimnej údržby 2020/2021 - HATER – HANDLOVÁ, spol. s r. o. 

Predkladá: písomne – Mgr. Vladimír Borák, konateľ spoločnosti

 1. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na rok 2021

Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

 1. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta Handlová o vykonaných kontrolách

Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

 1. Informatívne správy MsBP Handlová, s. r. o. :

A /Informatívna správa o činnosti Bytovej rady v období od 01.04.2020 do 30.09.2020;

B/ Informatívna správa o prideľovaní bytov v DOS v období od 01.04.2020 do 30.09.2020

Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 

 1. Informatívna správa o činnosti škôl a školských zariadení na území mesta Handlová za školský rok 2019/2020

Predkladá: písomne – Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná, PhD., odborné poradenstvo Školský úrad

 1. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2019/2020

Predkladá: písomne – Ivan Morvay,  primátor DaMP, p. Gabriela Gríberová, poverená vedením CVČ 

 1. Rôzne

 A/    Návrh na odvolanie a delegovanie člena správnej rady a dozornej rady spol. RTV Prievidza, s.r.o.

Predkladá: ústne  – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

       B/    Zmena členstva v Komisii vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

              Predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta

 1. Diskusia a odpovede na otázky poslancov MsZ
 2. Interpelácia
 3. Záver

                                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v.r.

                                                                                                                primátorka mesta

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MsZ 01122020 Veľkosť: 164.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.11.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.