Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozloha chránených území sa možno zväčší

Dátum: 22.11.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 3191
Rozloha chránených území sa možno zväčší

Dôkazom toho, že okolie Handlovej tvoria krásne a jedinečné lesy, sú naše dve prírodné rezervácie v najvyššom, piatom stupni ochrany. 

Sú nimi Biela Skala (Biely Kameň) a čoskoro pribudne druhá, Veľký Grič. Obe rezervácie obsahujú pozostatky, ale aj väčšie celky prirodzeného lesa bez zásahu človeka, tzv pralesy.

Vtup do prírodnej rezervácie Biely Kameň

Vstup do prírodnej rezervácie Biely Kameň

Slovo prales v nás zvyčajne vyvoláva dojem nedotknutého hustého, starého lesa s divožijúcimi zvieratami z dávnych časov praveku, alebo lesa v hustých rozľahlých dažďových rovníkových lesoch Amazonie a pod. Vo všeobecnosti však nedotknutý les na Zemi už prakticky neexistuje.

Čo je na slovensku prales?

"Relatívne nedotknutý prírodný les (znaky po bývalej ľudskej činnosti nie sú evidované, alebo sú ťažko identifikovateľné a málo evidentné) s klimaxovým (pôvodným) drevinovým zložením, s výskytom typických  druhov ekosystému, zachovalou prirodzenou vekovou, vertikálnou, horizontálnou a priestorovou štruktúrou, s primeranou prítomnosťou mŕtveho dreva (stojaceho a ležiaceho) v rôznych štádiách rozkladu a s prítomnosťou jedincov drevín, ktorých vek sa blíži fyzickému veku.” zdroj: občianske združenie PRALES

Biely kameň (Biela skala)

Biely kameň

Biely kameň bol za prírodnú rezerváciu vyhlásený v roku 1973 a na jeho území platí piaty stupeň ochrany, jedná sa teda o bezzásahové územie. Východná časť tejto rezervácie (hlavne pod skalným amfiteátrom) je charakterizovaná ako prales. Časť prírodnej rezervácie, nazývanej aj Hrubý les, má v majetku mesto Handlová po výmene pozemkov so spoločnosťou Males, s.r.o., ktorá sa uskutočnila na začiatku roka 2020.

Prírodná rezervácia Biely kameň na mape

Modrou farbou je zvýraznené územie prírodnej rezervácie Biely kameň. Zelenou je vyznačené územie pralesa.

Hrubý les

Hrubý les - časť prírodnej rezervácie Biely kameň v majetku mesta Handlová

Severné a východné svahy Bieleho kameňa tvorí dlhý a veľmi strmý skalný zráz predstavujúci prekrásnu ukážku stĺpovitého erozívneho rozpadu lávových prúdov. Tento rozpad stále prebieha (niekedy je v lokalite dokonca počuť praskanie), kvôli čomu bralu hrozí odtrhnutie. Vrch Biely kameň vyhlásený za prírodnú rezerváciu pokrývajú zmiešané lesy miestami (najmä pod spomínaným skalným amfiteátrom) priam pralesovitého charakteru. Z vrcholových častí sa naskytá vynikajúci polkruhový výhľad, možno odtiaľto pozorovať veľkú časť krajiny od Veľkej Fatry po Štiavnické vrchy. Na Biely kameň v súčasnosti nevedie nijaký značený turistický chodník, okolo vrchu však prechádza červená značka z Veľkého Griča smerom na Vtáčnik, z ktorej sa naskytá niekoľko krásnych pohľadov na spomínaný erozívny skalný amfiteáter. Návšteva vrcholových partií či oblastí priamo pod skalným amfiteátrom je síce možná po vychodených neoficiálnych chodníkoch, nikomu ju však neodporúčame. Skaly neustále hrozia zrútením.

Prales leží medzi dvomi výraznými skalnými prahmi a z toho dôvodu bolo toto územie zrejme aj v minulosti ťažko dostupné. Napriek tomu sa na južnom okraji ešte dá spoznať bývalá cesta vedúca popod skaly vybudovaná zrejme pre ťažbu kameňa v minulosti. Lesy sú viac ako jednu generáciu neovplyvňované a to predovšetkým v severnej časti lokality, kde viac kamenných blokov. Napriek hojnému výskytu kamenných blokov tu prevláda biotop kvetnatých bučín, len na veľmi malých plôškach tesne pod vrcholovým prahom sa vyskytujú aj fragmenty sutinových lesov a prírodných nelesných biotopov otvorených sutín a skalných štrbín. Dominantnou drevinou je tu buk lesný, najhrubší z nich má obvod až 442 cm.

Na Bielu skalu si môžete najať sprievodcu

Krása prírody v okolí Bielej Skaly prirástla k srdcu aj Norbertovi Hriňovi, ktorý lokalitu dobre pozná a rozhodol sa ňou sprevádzať turistov.

" V tejto ťažkej dobe potrebuje každý z nás uletieť aspoň na chvíľu z reality. Preto som sa rozhodol pre prípadných záujemcov osobne sprostredkovať lokalitu "Biely kameň", ktorú som si s mojou rodinou bezvýhradne zamiloval. Ako sprievodca vás v prípade vášho záujmu rád prevediem touto prenádhernou krajinou a ukážem vám jej skryté zákutia." uvádza pán Hriň na svojej facebookovej webstránke venovanej Bielemu kameňu. (@bielykamen) https://www.facebook.com/bielykamen/

Biely kameň v ponuke sprievodcu

 

Čo znamená piaty stupeň ochrany pre návštevníka

Pravidlá, ktoré je povinný dodržiavať návštevník lokality v najvyššom, piatom stupni ochrany, sú prísne. Pre bežného návštevníka je najdôležitejšie vedieť, že:

  • pohyb je možný len po značkovanom chodníku, alebo lesnej ceste
  • nesmú sa zbierať rastliny, nerasty, ani poškocovať lesný porast a pôdny kryt
  • nesmie sa rušiť pokoj a ticho
  • pes musí byť na vôdzke

Jedná sa o bezzásahové územia, teda akákoľvek činnosť, ktorá by zanechala stopu v prírode v princípe nie je povolená.
Podrobné pravidlá nájdete na webstránke slovensko.sk

 

Veľký Grič

Skalný masív Veľkého Griča a priľahlé strmé svahy o výmere 25,28 ha boli zaradené do pripravovanej rezervácie Pralesy Slovenska občianskym združením PRALES, ktoré od roku 2010 mapovalo významné územia menšieho rozsahu, aby zabezpečilo ich ochranu. Veľký Grič sa v tomto prípade stal unikátom, nakoľko ako jediné z vyše štyridsiatich navrhovaných území nemal žiadny, resp. mal najnižší, prvý stupeň ochrany. Zaradením do prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska tak poskočí z prvého priamo na najvyšší, piaty stupeň ochrany.

Veľký Grič z výšky

Skalky  a strmé trávnaté stráne Veľkého Griča hostia mnohé zaujímavé a vzácne druhy slovenskej flóry, ktoré sú typické skôr pre horské polohy vápencových pohorí. Neprístupnosť terénu a možno aj určitý prirodzený rešpekt pomohli lesom zachovať si prirodzený charakter, na miestne pomery na pomerne veľkej ploche. Najmenej extrémne polohy pokrývajú kvetnaté jedľovo-bukové lesy s dominanciou buka a prímesou javora horského, jedle a ďalších drevín. Oveľa pestrejšie drevinové zloženie majú lipovo-javorové sutinové lesy (buk, jedľa, javory, lipy, jarabiny, jaseň...). Zaujímavosťou je výskyt niekoľkých jedincov tisu. Najextrémnejšie miesta zaberajú prirodzené teplomilné dubiny, naopak v chladnej  inverznej polohe sa prirodzene vyskytuje smrek. Zaujímavosťou lokality sú stále aktívne zosuvy a rozsiahle prirodzené kamenné moria. Zdroj: pralesy.sk

Prales Veľký Grič na mape

Hranice územia prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska - Veľký Grič je vyznačené zelenou.

Prales na Veľkom Griči prepísal plány na rozvoj turizmu

Prales na Veľkom Griči mestu urobil škrt v plánoch mesta na rozvoj turizmu v avizovanom zámere na vybudovanie feraty v jeho skalnom masíve. Jeden z dôvodov, prečo bola táto lokalita vytipovaná, bol aj ten, že nebola chránená. Práve v tom istom čase sa však v rámci monitoringu dostalo rovnaké územie aj na zoznam budúcich prírodných rezervácií občianskeho združenia PRALES.

Cieľom feraty malo byť prirodzene prilákať návštevníkov, zámer rezervácie je naopak držať ľudí čo najďalej. Nebola tu možnosť na kompromis. Ferata musela ustúpiť. To, že sa územie zaradilo do rezervácie nepovažujeme za chybu, za tú možno považovať skôr to, že dodnes tak významná lokalita chránená nebola. Určite je to pre mesto dobrá značka a máme v okolí ďalšie miesta kam môžeme smerovať aktivity budúceho turizmu.

Veľký Grič je dominanta nášho mesta a necitlivú ťažbu na jeho svahoch sme preto mali všetci možnosť pozorovať priamo pred očami. To, že bude aspoň skalná stena a strmé svahy chránené je teda určite krok správnym smerom a dúfajme, že budú nasledovať ďalšie. 

Ochrana sa bude rozširovať

Na webstránke Štátnej ochrany prírody SR je uvedené rozsiahle územie ťahajúce sa od stabilizačného násypu až po Východnú šachtu, ktoré je v súčasnosti navrhované na zaradenie do ochrany v rámci etapy C, druhej fázy projektu ÚEV - územia európskeho významu pod schémou NATURA 2000. Na mape nižšie je vyobrazené svetlejšou červenou farbou.

Mapa chránených území v okolí Handlovej

Silno červenou sú zobrazené pralesy Biely Kameň a Veľký Grič. Slabšou červenou je pripravované  rozsiahlejšie územie európskeho významu NATURA 2000.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.