Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné rozhodnutie - železničná zastávka 2020

SÚBOR
Dátum: 30.10.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 574
Územné rozhodnutie - železničná zastávka 2020

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8, v zastúpení: Valbek&PRODEX, spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16, podal dňa: 02.07.2020, návrh na vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry".


Predmetom nového územného rozhodnutia o umiestnení stavby je vybudovanie novej železničnej zástavky, zlepšenie technického stavu železničného zvršku, vybudovanie vyššieho stupňa zabezpečenia jestvujúceho železničného priecestia pre peších, zabezpečenie potrebnej dodávky elektrickej energie, v časti Morovnianskeho sídliska v Handlovej. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby, ktoré bolo vydané dňa 12.05.2016 pod číslom SÚ 2016/2527/605-2 právoplatné dňa 07.06.2016, stratilo platnosť, nakoľko nebolo požiadané v zákonom stanovenej lehote o vydanie stavebného povolenia.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho pojednávania dňa 17.09.2020 vydáva podľa § 39a stavebného zákona
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY: ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry

Celé znenie verejenj vyhlášky s fotodokumnetáciou nájdete na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR žel. zástavka 2020
Súbory, ktoré obsahuje archív: Handlová - ΘR ºel. zástavka 2020.pdf, img745.jpg, img746.jpg
Veľkosť: 2.53 MB Formát: zip Dátum: 30.10.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.