Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Z použitých pneumatík chcú získavať plyn, olej a uhlík

MAPA
Dátum: 26.10.2020
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 1765
Z použitých pneumatík chcú získavať plyn, olej a uhlík

Spoločnosť HUTIRA Slovakia s.r.o. rieši zámer spracovávania použitých pneumatík od roku 2015. Projekt je už 4 roky vo fáze územného konania.

Na niektorých miestach v meste sa v polovici októbra objavili letáky s poplašnou správou, že v Handlovej má byť „spaľovňa gúm a odpadkov,“ ktorá sa bude podieľať na „trávení detí.“ Emócie proti „spaľovni odpadu“ sa šírili aj na sociálnych sieťach, pripravuje sa petícia. Podľa primátorky mesta, Silvie Grúberovej, sa však v Handlovej vybudovanie spaľovne na odpad ani spaľovne pneumatík nepripravuje. „V Akčnom pláne transformácie hornej Nitry, ktorý vznikol v roku 2018, je ako jeden z projektov súkromných spoločností uvedený projektový zámer Termochemické spracovanie pneumatík spoločnosti HUTIRA Slovakia. Tento projektový zámer rieši spoločnosť dlhodobo, približne päť rokov,“ vysvetlila primátorka na svojom profile na sociálnej sieti. Doplnila, že projekt bol posúdený z hľadiska vplyvov na životné prostredie (EIA) už v roku 2015 a momentálne je stále v štádiu vybavovania povolení v rámci územného konania.

 

O čo ide?

Spoločnosť HUTIRA Slovakia plánuje vo svojej prevádzke v areáli Východnej šachty premieňať použité pneumatiky na syntetický plyn, olej a uhlík. Olej sa môže použiť ako kvapalné palivo do priemyselných pecí a elektrární, plyn má byť palivom pre horák umiestnený v zariadení a prípadnú výrobu elektrickej energie. Vyťažený uhlík má široké využitie v chemickom priemysle, farmácii, elektotechnike a ďalších priemyselných odvetviach.

Proces premeny pneumatiky na jednotlivé prvky by prebiehal v kontrolovaných podmienkach za vysokej teploty. Zariadenie by malo pracovať v budove prevádzky, ktorú na tento účel stavebne upravia. Všetky priemyselné projekty sú prísne posudzované a riadia sa Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Podľa záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR „realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vybudovaniu nového stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Emisie uniknuté do voľného priestoru budú mať málo významný nepriaznivý vplyv, malého, kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu.“

Kým projekt pre posudovanie vplyvov na životné prostredie uvažoval aj so spracovaním celých pneumatík a počítal aj s „ťažbou“ ocele, od roku 2015 sa projekt vyvinul. „Neriešime celé pneumatiky. Surovinou pre technológiu sú iba drvené lupienky pneumatík zbavených oceľového kordu,“ povedal majiteľ spoločnosti HUTIRA Slovakia, Ivo Hutira.

 

Projekt cirkulárnej ekonomiky

Podľa Iva Hutiru, je dobre, že ľudia diskutujú, že im nie je ľahostajný osud mesta. „Rovnako ako nie je ľahostajný mne, mojim kolegom a spolupracovníkom, práve vo vzťahu k prírode a nádhernému okoliu Handlovej. Pneumatika je v tomto prípade surovinový odpad a jej materiálové zloženie možno šetrne vo vzťahu k životnému prostrediu opäť využiť,“ povedal Ivo Hutira.

Podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, terajší systém môžeme oprávnene považovať za neudržateľný. A to ekonomicky, environmentálne a aj sociálne. „Ekonomický model súčasnej spoločnosti je zatiaľ predovšetkým lineárny. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach, či pohodené vo voľnej prírode.“ Cirkulárny model má však podľa inštitútu, okrem stabilnej ekonomiky, zaistiť aj zdravé životné prostredie. „Výnos v tomto systéme je založený na efektívnom využívaní prírodných zdrojov pomocou účinného zhodnocovania. A to nielen materiálov, ale hlavne produktov, či ich komponentov. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov.“ Kľúčovým prvkom cirkulárnej ekonomiky je jednoduchá demontáž, umožňujúca oddelenie jednotlivých komponentov, či materiálov a ich následné zhodnotenie. Výsledkom je eliminácia odpadu, ktorý sa už nedá využiť. Podľa primátorky projekt v Handlovej môže byť príkladom ako funguje obehové hospodárstvo.

 

Územné konanie je prerušené

V súčasnosti je zámer v štádiu územného konania. Navrhovateľ, spoločnosť HUTIRA Slovakia, podala dňa 3. 8. 2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby „Termochemické spracovanie pneumatík” v areáli Východnej šachty. „Ústne rokovanie v rámci územného konania stavebný úrad vykonal dňa 26. 8. 2016 a územné konanie prerušil,“ informovala Mária Dányiová, vedúca Spoločného obecného úradu Handlová. Dôvod prerušenie Dányiová nespresnila, územné konanie je totiž zo zákona neverejné. Doplnila však, že o vydanie stavebného povolenia navrhovateľ požiadať nemôže, pokiaľ nebude mať právoplatné územné rozhodnutie.

 

Bude aj verejná prezentácia

V júli 2020 spoločnosť HUTIRA Slovakia zorganizovala stretnutie s poslancami, na ktorom projekt prezentovali. Vo fáze stavebného konania firma plánuje zorganizovať prezentáciu projektu aj pre verejnosť. „Na verejnej prezentácii projektu odpovieme občanom na všetky otázky. Bude našim eminentným záujmom, aby sa projekt realizoval v pozitívnej atmosfére a všetci občania v ňom videli pre mesto prínos. My nechceme ľudí rozdeľovať, ale spájať pre našu zelenšiu budúcnosť,“ povedal riaditeľ firmy HUTIRA Slovakia Ivan Junga. „Na prezetnácii by sme mohli vzájomne otvorene a odborne komunikovať so snahou presvedčiť občanov, že čistota projektu v zmysle emisií a vplyvu na životné prostredie je našou hlavnou prioritou,“ doplnil Ivo Hutira.

Konanie o umiestnení stavby však stojí už štyri roky. Za prieťahy v územnom konaní môže podľa Hutiru aj štát. „Príslušné ministerstvá, hoci ich opätovne stavebný úrad vyzval, aby v spore rozhodli, kompetentne nerozhodujú.“ Pokiaľ sa problémy v konaní nevyriešia, podľa riaditeľa Jungu bude celý projekt zmarený a Handlová pre firmu už možno ďalej nebude zaujímavá.

 

Dotácie sú vedľajšie

Zámer spoločnosti HUTIRA Slovakia je jedným z indikatívnych projektových zámerov v rámci transformácie hornej Nitry. V roku 2015 firma odhadovala náklady na realizáciu zámeru 12 mil. eur. Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky potvrdil, že každý z indikatívnych projektových zámerov má šancu uspieť. Výber projektov, ktoré sa budú realizovať v rámci Akčného plánu pre hornú Nitru, však bude podľa Ďuríčka závisieť od toho, ako sa nastavia všetky potrebné mechanizmy. „Je nutné poznamenať, že pracujeme s legislatívou ešte neschválenou na európskej úrovni,“ doplnil.

Podľa riaditeľa firmy Ivana Jungu projekt nebol vypracovaný kvôli dotácii. „S realizáciou projektu sme plánovali začať v čase, keď sa o dotáciách v rámci transformácie regiónu možno ani nesnívalo. Projekt chceme realizovať bez ohľadu na dotácie a to práve kvôli jeho príspevku k ochrane a zlepšeniu životného prostredia,“ povadal. 

 

 

O spoločnosti HUTIRA

HUTIRA Slovakia s.r.o. bola založená v auguste 1997, ako dcérska spoločnosť firmy HUTIRA – BRNO, s.r.o. Nosným pilierom spoločnosti sú dodávky zariadení pre reguláciu tlaku, filtráciu a meranie spotreby zemného plynu. Spoločnosť HUTIRA Slovakia patrí medzi najväčších dodávateľov týchto komponentov na Slovenskom trhu. Používajú sa hlavne pri rekonštrukciách plynovodných sieti a individuálnych bytových výstavbách. Pobočka firmy sídli v Handlovej od februára 2006. Vtedy firma v Handlovej zamestnávala 8 ľudí, dnes ich je 20 a od 1. 1. 2021 plánujú prijať ďalších dvoch spolupracovníkov. „V prípade úspechu projektu uvažujeme zamestnať okolo 30 osôb priamo v prevádzke a ďalších v pridružených činnostiach. Našou snahou je vytvoriť v Handlovej silný technický tím, ktorý by obdobné projekty neriešil len v rámci Slovenska a Česka ale aj v zahraničí,“ povedal riaditeľ spoločnosti HUTIRA Slovakia, Ivan Junga. Všetky spoločnosti pod hlavičkou HUTIRA zamestnávajú spolu okolo 140 zamestnancov. Okrem projektov na úpravu vody a čistenia bioplynu sa firma zaoberá aj efektívnym využitím biologicky rozložiteľného odpadu. „Všetky naše aktivity sú zameraná na zelené riešenia a tak sa prezentujeme a konáme aj navonok, aby naše motto „S úctou k prírode“ bolo zreteľné vo všetkých našich aktivitách.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.