Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Na Slovensku sa šíri africký mor ošípaných

Dátum: 15.10.2020
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 821
Na Slovensku sa šíri africký mor ošípaných

Registrovať chov je nutné najneskôr do 23. 10. 2020. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných na území Slovenskej republiky a na základe usmernenia Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky upozorňuje na povinnosť registrácie chovov ošípaných. Registrácia chovov domácich ošípaných a dodržiavanie biologickej bezpečnosti v chovoch z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patri k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

           Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23. 10. 2020.

Chov sa registruje v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Tlačivo na registráciu chovu sa nachádza na webovej stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p., www.pssr.sk – tlačivá CEHZ pre farmu „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“, prípadne tlačivo poskytne RVPS Prievidza.

Chovateľ musí dodržiavať biologickú ochranu chovov a to minimálne:

- do chovov nepúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby,

- ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt  s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou,

- zákaz skrmovania kuchynského odpadu,

- skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,

- domáce zabíjačky ošípaných hlásiť na RVPS Prievidza najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním,

- neodkladne hlásiť podozrenie alebo výskyt choroby súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza zároveň chovateľov upozorňuje, že za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľom sankcia vo výške od 100 € do 800 €.

 

Zdroj foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.