Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto bude kontrolovať majiteľov žúmp

Dátum: 03.09.2020
Autor: Mesto Handlová
Počet videní: 3452
Mesto bude kontrolovať majiteľov žúmp

Doklady o ekologickej likvidácii odpadových vôd je potrebné ukladať dva roky.

Novela zákona 364/2004 Z. z. o vodách z marca 2018 sprísnila podmienky likvidácie obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa tieto odpadové vody zneškodňujú, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.

Zákon sprísnil podmienky

Podľa zákona „ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.“ Likvidáciu odpadových vôd sú oprávnené vykonávať prevádzkovatelia verejnej kanalizácie, obec alebo oprávnená osoba.

Vypúšťať odpadové vody zo žúmp do vodných tokov je zakázané. Rovnako je zakázané vypúšťať odpadovú vodu do uličných vpustí, rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá zelene alebo na okolité polia. „Zákonodarca sprísnil podmienky dokladovania spôsobu likvidácie odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov odpadu vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou pokuty od obce alebo orgánu štátnej vodnej správy, teda Okresného úradu životného prostredia,“ povedal Peter Kerata z referátu ochrany prírody a krajiny Mestského úradu v Handlovej.

Pokuta môže presiahnuť 3 000 €

Od 15. septembra 2020 môže obec alebo orgán vodnej správy žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd. „Už teraz nás zákon oprávňuje žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018,“ upozornil Kerata s tým, že samospráva bude preverovať podnety od občanov a bude vyžadovať od majiteľov žúmp doklady o likvidácii odpadovej vody. „Predtým, než pristúpime k sankciám, chceme obyvateľov informovať o ich zákonných povinnostiach. Pokuty môžu dosiahnuť výšku od 500 až do 3 300 eur,“ doplnil. Problém sa podľa neho týka desiatok domov, najmä v mestských častiach, kde nie je vybudovaná kanalizácia. Vybudovanie verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete v mestských častiach je jedným z transformačných projektov mesta. Mesto vyzýva majiteľov žúmp Dlhodobý deficit kanalizácie v mestských častiach Handlovej mesto pripomienkovalo aj v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027. Za vhodnejší spôsob odvádzania odpadových vôd z domácností ako žumpy sú podľa Keratu malé čističky odpadových vôd, na ktoré sa dá získať dotácia z európskych fondov v operačnom programe Kvalita životného prostredia. „Mesto Handlová vyzýva obyvateľov, hlavne v mestských častiach Nová Lehota, Morovno, Horný a Dolný koniec, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť, aby likvidovali akumulované odpadové vody zo žúmp len zákonným spôsobom,“ vyzvala obyvateľov hovorkyňa mesta, Jana Paulínyová. V budúcnosti bude podľa nej mesto dôsledne kontrolovať plnenie ustanovení zákona o vodách.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.