Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania "Cyklochodníky – Handlovské traily"

SÚBOR
Dátum: 11.08.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 549
Oznámenie o začatí územného konania

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia, spojeného s umiestnením stavby: "Cyklochodníky – Handlovské traily".

Navrhovateľ: Adrenalin Bike Team, o.z., Ľubomír Vičík, 972 51 Handlová, Ivana Krasku 837, podal dňa: 31. 7. 2020, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia, spojeného s umiestnením stavby: "Cyklochodníky – Handlovské traily", v katastrálnom území Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Predmetom územného rozhodnutia je nové využívanie územia funkcie lesov, vyznačením a zabezpečením špecializovaných cyklotrás rôznej náročnosti, cyklochodníkov v danej lokalite „Za chodníkom“, na lesných pozemkoch vo vlastníctve LESY SR š.p. 971 01 Prievidza.

traily

Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ust. 36 ods. 4 zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie s miestnym šetrením na deň: 16. 9. 2020 o 10,00 hod. so stretnutím na: Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10, s maximálnym dôrazom na prijaté protiepidemiologické opatrenia na maximálnu ochranu ľudí a elimináciu rizika šírenia ochorenia vírusom COVID-19.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č.7, č. dverí 10 (predovšetkým v dni pondelok a streda 7,00 -14 hod., piatok 7,00 - 14,00 hod.). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na pripomienky dané po určenom termíne sa neprihliada.


Mgr. Mária Dányiová, vedúca odd. Spoločného obecného úradu

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová, ÚK oznámenie Cyklochodníky Veľkosť: 158.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.8.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.