Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nové pravidlá pre návštevy v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ

Dátum: 27.07.2020
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1641
Nové pravidlá pre návštevy v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ

Z dôvodu ochrany svojich klientov zavádza SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ preventívne opatrenia. 

Pokyny pre návštevy klientov:

Návšteva (v max. počte 2 ľudia k jednému klientovi) musí byť vopred dohodnutá (min. 1 deň dopredu) na tel. čísle: 046/5450458.

Zakázané sú návštevy pre osoby mladšie ako 15 rokov.

Brána do areálu bude naďalej za­vretá. Návšteva svoj príchod musí ohlásiť zazvonením na zvonček pri malej bráne, recepčná ju pustí do areálu (aj na aute). Návšteva musí na­hlásiť recepčnej aj svoj odchod.

Každá návšteva bude zaznamena­ná v dennej evidencii, so zápisom: telefónneho čísla návštevníka, času príchodu, stav odmeranej teplo­ty a návštevník sa musí podpísať v evidencii, čím vyhlási, že sa u neho neprejavili príznaky ochorenia a je si vedomý právnych následkov pri porušení opatrení. Každej návšteve bude odmeraná teplota. V prípade zvýšenej teploty nad 37 °C je návšte­va neprípustná.

Každá návšteva musí mať: na ústach rúško a na rukách nové jed­norazové rukavice (dá si ich na ruky pred stretnutím s klientom), ktoré si prinesie z domu.

Zákaz je pre návštevy, s trvalým pobytom v okrese so zvýšením vý­skytom ochorenia COVID-19.

Návštevy môžu využiť len priestory vyhradené pre návštevy:

a) Na dvore pred hlavnou budovou na lavičkách určených pre návštevy

b) V prípade nepriaznivého počasia za dodržania max. počtu 2 ľudí na 15 minút k jednému klientovi môže byť návšteva pre jedného klienta zreali­zovaná vo vestibule budovy. Ostat­ní záujemcovia o návštevu v týchto priestoroch musia počkať vonku po­kiaľ sa priestory neuvoľnia

Vo výnimočných prípadoch (len terminálne štádium), je možné vy­konať návštevu na izbe po dohode so službukonajúcou sestrou, a to k jednému klientovi 2 osoby na maxi­málne 15 minút.

Vstup na izby, chodby je zakázaný!

Návštevy budú zatiaľ povolené v čase: od 9,00 hod. do 11,00 hod. a v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Žiadame všetkých návštevníkov, aby si s klientom nepodávali ruky, ne­bozkávali sa, neobjímali sa. V prípade nedodržania tohto pokynu má riadi­teľka právo zakázať návšteve vstup do areálu zariadenia.

Žiadame príbuzných, aby sa ne­kontaktovali s klientmi, na návštevu ktorých nie sú nahlásení.

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19, budeme hneď kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všet­kých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14 dní pred potvr­dením nákazy. Zariadenie sa okamži­te uzavrie a bude zákaz návštev.

Všetci klienti, ktorí pôjdu na dvor a budú sa z neho vracať, si musia vždy vydezinfikovať ruky v chodbe pred hlavným vchodom!

Pri vstupe do dennej miestnosti aj pri odchode z nej si musia všetci vždy vydezinfikovať ruky.

Rodina môže doniesť: časopisy, hygienické potreby, trvanlivé potravi­ny. Odporúčame doniesť potraviny v takom množstve, aby ich klient vládal skonzumovať. Neodporúčame nosiť varené jedlá!

Žiadame návštevy, aby v prípade svojho akéhokoľvek ochorenia zvážili nutnosť návštevy v zariadení.

V prípade, že navštívený klient bude brať antibiotiká, resp. bude mať iné prechodné zdravotné problémy, nebude môcť ísť dvor, návšteva sa odkladá.

V čase návštev nebude možné využívať toaletu na prízemí.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.