Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva pre nájomcov hrobových miest

Dátum: 07.07.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2616
Výzva pre nájomcov hrobových miest

Pietne miesto svojich predkov si chráňte. Ak nastala zmena vo Vašej adrese uvedenej na nájomnej zmluve, nahláste ju

Zmenu je potrebné nahlásiť správcovi, aby nedošlo k zrušeniu hrobového miesta. Správca handlovského mestského cintorína Parte s.r.o. má v správe cintoríny v Handlovej a v mestských častiach Morovno a Nová Lehota. Podľa pracovníčky správy cintorína Silvie Šablicovej: „Na každé hrobové miesto má nájomca uzavretú nájomnú zmluvu a má taktiež povinnosť nahlásiť akúkoľvek zmenu adresy. Z rôznych dôvodov sa však takáto informácia ku správcovi nedostane. Často to nie je úmysel, jednoducho roky rýchlo bežia. Aby nedošlo k zrušeniu hrobového miesta, je potrebné, aby nájomcovia kontaktovali správcu a celú agendu týkajúcu sa zmluvy uviedli na správnu mieru.“

Správca môže zmluvu vypovedať

Podľa Zákona Z.z. č. 131/2020 Z.z. o pohrebníctve a Prevádzkového poriadku na území mesta Handlová je povinnosťou každého nájomcu hrobového miesta hlásiť zmenu adresy a riadne platiť nájomné každých 10 rokov. Nie je cieľom správcu cintorína rušiť hrobové miesta. V nutnom prípade však môže zmluvu vypovedať. Správca cintorína hľadá rôzne možnosti, ako informovať nájomcov, že hrobové miesto nie je niekoľko rokov zaplatené a údaje na zmluve sú neplatné: „Napríklad v mestských častiach nám pomáhajú poslanci za tieto lokality a hľadajú možnosti spolupráce a informovanosti. Na hrobové miesta sme umiestňovali oznamy, aby nás nájomcovia kontaktovali, stávalo sa, že oznamy ľudia preložili na iné hrobové miesto tým, ktorí majú nájom riadne zaplatený“, uviedla pracovníčka správy cintorína a doplnila, že v zmysle zákona o pohrebníctve správca resp. prevádzkovateľ pohrebiska, okrem iných dôvodov, môže zrušiť hrobové miesto, ak je nájomca známy a nereaguje na výzvu, do jedného roka odo dňa doručenia výpovede, ak nájomca nie je známy, uverejní správca výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota v tomto prípade uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Kontaktujte správcu V súčasnej dobe je na cintoríne v Handlovej, v mestskej časti Nová Lehota a Morovne celkom 5202 evidovaných hrobových miest. Z tohto počtu je k júnu 2020 nezaplatených 435 hrobových miest. Kritická situácia nastáva v mestskej časti Nová Lehota. Preto ak máte na tomto cintoríne svojich zosnulých blízkych, zmenili ste adresu alebo nie ste si istý, či je nájom zaplatený a záleží Vám na tom, aby bolo toto pietne mesto uchované, kontaktujte správcu cintorína.

Kontakt Handlová: 046 547 65 06, Správa cintorína Handlová, Cintorínska 27

mail: cintorinhandlova@gmail.com

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.