Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Brány škôl v Handlovej sa opätovne otvoria na Deň detí

Dátum: 26.05.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2685
Brány škôl v Handlovej sa opätovne otvoria na Deň detí

Vyučovanie bude od 1. júna prebiehať v blokoch a tak, aby žiakov nepreťažovalo. Zároveň musia školy dodržať mimoriadne prísne hygienické nariadenia.

Na vyučovanie v prvom stupni základných škôl a piateho ročníka sa záväzne prihlásilo približne 60 percent žiakov, o umiestnenie dieťaťa do materskej školy prejavilo záujem približne 40 percent rodičov detí. Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová, rozhodla o obnovení prevádzky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, od 1. júna 2020. Spolu sa v Handlovej otvorí 27 tried, resp. podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, skupín, kde nemôže byť viac ako 20 žiakov v školskej skupine a 15 detí v škôlke.

Vyučovanie od 7.30 do 15.00 h

Základné školy budú otvorené od 7.30 do 15.00 h. Výchovno-vzdelávací proces v školách nebude rozvrhový, vyučovanie bude prebiehať v blokoch a podľa odporúčania Ministerstva školstva SR učitelia nebudú žiakov preťažovať. Školské kluby detí v pravom slova zmysle fungovať nebudú, žiaci, ktorí budú mať záujem, však môžu ostať v škole a venovať sa poobedňajším aktivitám do 15.00 h. Na rozdiel od školského klubu detí však budú tieto aktivity prebiehať v rovnakej triede, ako vyučovanie.

ZŠ Školská vytvorí 12 skupín

Do ZŠ Školská nastúpi z 224 žiakov 184. „Vytvoríme 12 skupín, aby z každej triedy vznikla samostatná skupina, iba u piatakov bude potrebné niekoľko žiakov presunúť do skupiny v inej triede. V každej skupine bude výchovno-vzdelávací proces zabezpečovať triedny učiteľ a vychovávateľ, asistent učiteľa alebo ďalší pedagóg z druhého stupňa,“ povedala riaditeľka školy Ľudmila Pogádlová. Učitelia budú podľa nej všetci od 1. júna v škole a zo školy budú posielať aj úlohy deťom, ktoré sa ostanú vzdelávať doma. „Máme to nastavená tak, že o 11.30 h bude končiť prvý ročník, o 12.00 h druhý ročník, o 12.30 h tretí ročník, o 13.00 h štvrtý a o 13.30 h piaty. To dieťa, ktoré sa nestravuje a neostáva na poobede, bude teda končiť v jednom z týchto časov,“ povedala Pogádlová.

ZŠ Mierové námestie sprístupní len jednu budovu

Na vyučovanie v ZŠ Mierové námestie sa z 289 žiakov prihlásilo na osobné vzdelávanie v škole 159 žiakov, na poobedňajšie aktivity 69 žiakov a o stravovanie v jedálni má záujem 109 detí. V škole teda vytvoria 8 skupín žiakov priemerne po 20 detí. „Všetky skupiny budú umiestnené v budove pre prvý stupeň, v druhej budove bude fungovať iba zborovňa a kancelárie. Na každom poschodí teda umiestnime dve skupiny tak, aby sa nestretávali ani na toaletách,“ povedala riaditeľka školy Iveta Jakubová.

ZŠ Morovnianska cesta má aj nultý ročník

V Základnej škole Morovnianska cesta spoja žiakov nultého ročníka s prvákmi. „Plánujeme otvoriť 7 skupín. Vyučovanie sme ponúkli 211 žiakom, prihlásilo sa ich 94. „V každej skupine bude jeden vyučujúci, väčšinou triedny učiteľ a asistent učiteľa alebo vychovávateľ. Žiaci, ktorí sa neprihlásili, sa budú naďalej vzdelávať online,“ povedala riaditeľka školy Elena Šoltysová. Aj tu rozmiestnia skupiny po budove školy tak, že na jednej chodbe budú maximálne dve, aby sa deti počas prestávok nestretávali.

Handlovská materská škola otvorí tri pracoviská

Z 369 detí, ktoré navštevujú handlovskú materskú školu a jej elokované pracoviská, rodičia nahlásili záujem o umiestnenie 156 detí. Otvorí sa Materská škola na Ul. SNP a elokované pracoviská na Ul. Cintorínska a Ul. Morovnianska cesta. Škôlky budú otvorené v čase od 6.30 do 15.30 h. Deti, ktoré navštevujú škôlku na Dimitrovovej ulici sa rozdelia do škôlky na ulici SNP a Cintorínskej, ako však ubezpečila riaditeľka materskej školy, Marcela Jakubíková, deti ostanú v skupinách so svojimi kamarátmi aj so svojimi učiteľkami. Počet detí v skupine sa pohybuje okolo 14 a spolu bude počas júna otvorených 11 tried resp. skupín. Riaditeľka škôlky zisťovala aj záujem o návštevu škôlky počas prázdnin, teda počas mesiacov júl a august. Predbežný záujem o návštevu škôlky počas leta je približne 80 detí. Otvorené bude pravdepodobne, podľa aktuálne záväzne nahlásených detí ku koncu mesiaca jún, elokované pracovisko na Morovnianskej ceste, za platných hygienických opatrení.  

Telocvične ostanú zatvorené

Na školách bude panovať prísna hygiena, upratovačky budú priestory niekoľkokrát denne dezinfikovať. Aj preto ostanú školské telocvične pre žiakov, športové kluby aj všetkých záujemcov o šport zatvorené. Nie je totiž reálne, aby po každej skupine upratovačky dezinfikovali všetky priestory. Školy majú k dispozícii vonkajšie športoviská. 

Otvoreniu škôl predchádzala dôsledná a náročná príprava

Prihlásenia detí do školy do 22. mája bolo záväzné z dôvodu zabezpečenia všetkých potrebných, nielen hygienických opatrení proti šíreniu COVID-19, ale aj organizačno-technických záležitostí a tiež prevádzky školských jedální. Učitelia i nepedagogickí zamestnanci školy budú vybavení všetkými ochrannými pomôckami - od dezinfekčných prostriedkov cez rúška po ochranné okuliare a štíty. Okrem mesta Handlová poskytne ochranné vybavenie školám aj štát zo zásob Správy štátnych hmotných rezerv. Pomoc bude doručená do mesta v priebehu týždňa na základe požiadaviek jednotlivých škôl. Opätovne sa preukázala solidarita k mestu a 60 ochranných štítov venuje handlovským školám a škôlke Stredná odborná škola. Pre predstavu mesto Handlová pre svoje školy a škôlku zakúpi balenia jednorazových obrúskov. Pri bežnej spotrebe pre všetky školy a škôlku je to spolu 85 tisíc samostatných útržkov. Náklady na zakúpenie hygienických potrieb by mali byť mestu, resp. školám, preplatené v rámci avizovaných opatrení štátu, ktoré sa zatiaľ pripravujú.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.