Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie TSK

Dátum: 25.05.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 513
Oznámenie TSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“

Dňa 14. 5. 2020 bola mestu Handlová, ako dotknutej obci, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v úplnom znení.

Do správy je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Handlová, oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP – Námestie baníkov č. 7 Handlová,  č. d. 2 po dobu 21 dní od jej zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  do 21 dní od jeho zverejnenia.

 

Zverejnené: 25.05.2020