Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní

SÚBOR
Dátum: 21.04.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 774
Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní

Zjavnou chybou v písaní došlo k pochybeniu.

Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová konané dňa 05.12.2019 prerokovalo, v rámci schváleného programu, návrh VZN mesta Handlová č.5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené  mestským zastupiteľstvom dňa: 05. 12. 2019, účinnosť nadobudlo od: 01. 01. 2020. Za uvedený bod programu hlasovalo 15 prítomných poslancov. Výsledok hlasovania: ZA: 14 z prítomných poslancov, PROTI: 1 (JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.) z prítomných poslancov, ZDRŽAL SA: nikto z prítomných poslancov.

Zjavnou chybou v písaní došlo k nasledovnému pochybeniu: Článok s aktuálnym označením § 8 Záverečné ustanovenia mal znieť § 7  Záverečné ustanovenia. Správne označenie § 7  Záverečné ustanovenia. Následne článok s aktuálnym označením  § 9 Účinnosť mal znieť § 8  Účinnosť. Správne označenie § 8  Účinnosť.

Na základe vyššie uvedeného vydávam a oznamujem opravu zjavnej chyby v písaní:

Znenie  VZN  mesta Handlová č.5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, schválené  Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová dňa: 05. 12. 2019, účinnosť nadobudlo od: 01. 01. 2020 sa nahrádza a je nasledovné:

,,§ 7  Záverečné ustanovenia

  1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o poplatku zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej stránke mesta Handlová od 19.11.2019 do 5.12.2019.
  2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poplatku sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2012 zo dňa 6.12. 2012, Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2012 zo dňa 20.11. 2014 a Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2012 zo dňa 15.12. 2015.
  3. Mestské zastupiteľstvo v Handlovej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o poplatku uznieslo dňa 05. 12. 2019.
  4. Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Handlovej, oddelenie daní a poplatkov, správy majetku a podnikateľskej činnosti a na internetovej stránke mesta www.handlova.sk

§ 8 Účinnosť

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020."

Ostatné znenie  VZN  mesta Handlová č.5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová v Handlovej dňa: 05. 12. 2019, nepodliehajú tomuto oznámeniu a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

 

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 5_2019 Veľkosť: 149.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.