Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Termíny zápisu do prvých tried ZŠ sú známe

Dátum: 31.03.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 999
Termíny zápisu do prvých tried ZŠ sú známe

Pôvodný termín zápisu do prvých tried základných škôl bol vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu zrušený.

Zápis do prvých ročníkov základných škôl sa bude konať v dňoch:

  1. apríla od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
  2. apríla od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
  3. apríla od 13:00 hod. do 17:00 hod.,
  4. apríla od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťa a vlastné pero. Podrobnejšia informácie nájdete na stránkach jednotlivých škôl:

Základná škola Školská:  www.zsskolska.sk

Základná škola Mierové námestie:  https://zsmnha.edupage.org/

 Základná škola Morovnianska cesta: https://zsmchandlova.edupage.org/

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí;odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení ( presnú organizáciu zabezpečí základná škola)
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcamisa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenciedo vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky,súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Ako na mestskom zastupiteľstve 30. marca vysvetlila Ivana Kováčiková zo Školského úradu, Školský zákon ukladá obciam povinnosť určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole všeobecne záväzným nariadením (VZN). Vo VZN mesta Handlová bol termín zápisu určený na deň konania celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9. Pre školský rok 2019/2020 bol termín Testovania 9 určený na 1. apríl 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky vydalo 24. marca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky opatrenie o zrušení externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl. Termínu zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku ministerstvo určilo od 15. do 30. apríla 2020. Nové termíny zápisu preto školský úrad stanovil po dohovore s riaditeľkami základných škôl v územnej pôsobnosti mesta Handlová. Poslanci nové termíny odsúhalsili na mestkom zastupiteľstve 30. marca.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.