Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Handlová vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

SÚBOR
Dátum: 02.03.2020
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 641
Mesto Handlová vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová 

Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová

vyhlasuje dňom 02.03.2020

v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov a 

9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Handlová s nasledovnými podmienkami:

Predmet súťaže:

  1. Predaj nehnuteľného majetku, vlastník mesto Handlová:

Stavby:    súp. č. 1677 – prevádzková budova - záhradníctvo postavená na pozemku               parcela C-KN č. 1863/3

                  súp. č. 1676 – skleníky - záhradníctvo postavená na pozemku parcela C-KN č.               1863/2

Pozemky: parcela C-KN č. 1863/2 – zastavaná plocha o výmere 1264 m2

                  parcela C-KN č. 1863/3 – zastavaná plocha o výmere 425 m2

 

  1. Špecifikácia predmetu súťaže:

Objekty sa nachádzajú na Pstruhárskej ulici v mestskom urbanistickom obvode č. 5, intravilán mesta Handlová, v kontakte s rodinnými domami a areálom letného kúpaliska Lesná. Dispozične sú umiestnené v obvode s prevažujúcou funkciou  poľnohospodárskej výroby doplnenej o rekreačnú funkciu formou záhradkárskych kolónií. Priestor je kompozične nedoriešený, intenzita funkčného využitia je nedostačujúca. Stavebno-technický stav je vyhovujúci. Prístup k objektom je riešený priamo z mestskej komunikácie – ulice Pstruhárska. Objekt prevádzkovej budovy – záhradníctva je napojený na obmedzenú technickú infraštruktúru, t.j. verejný vodovod, verejný plynovod, rozvod NN, cestnú komunikáciu. Je klasifikovaný ako nebytová poľnohospodárska budova pre pestovanie rastlín. Stavba obsahuje jedno nadzemné podlažie s čiastočným zapustením technickej miestnosti do podpivničenia. V objekte sa nachádza plynomerňa, kotolňa, 2x kancelária, WC, 3x sklad, kúpeľňa, zádverie, 2x chodba, prípravovňa a chladiareň.

Hlavné vstupy do skleníkov sú situované a prístupné z chodbových častí prevádzkovej budovy – záhradníctva. Skleníky sú napojené na vnútorné technické rozvody, t.j. vodovod a vykurovanie – v súčasnosti nefunkčné.

Stavby boli dané do užívania v roku 1970.

 

  1. Minimálna výška kúpnej ceny: 44 181,97 €

 

  1. Podmienky kúpy - ostatný obsah zamýšľanej zmluvy – viď návrh kúpnej zmluvy - prílohy str. 4-7.

Celé znenie OVS vrátane podmienok súťaže si môžete prečítať po v dokumente na stiahnutie nižšie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OVS_stavba_pozemky_skleniky_vyhlasenie Veľkosť: 185 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.