Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ČERVENÁ - Kovy

Najdôležitejšími kovmi získanými späť z odpadu sú železo a hliník.

Ďalej sa získava malé množstvo olova, medi a ortute.

Vysoká cena zlata a platiny núti recyklovať aj výrobky, ktoré obsahujú aj malé množstvá týchto kovov.

 

Do červeného kontajnera (vreca) VHADZUJEME:

Železné a hliníkové plechovky od alko a nealko nápojov

Železné a hliníkové konzervy -  prázdne, vypláchnuté vodou

Železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne, bez obsahu tlaku

Kovové nádoby a obaly, ktoré nie sú znečistené ropnými produktami napr. olejom, pohonnými hmotami

Farebné kovy

Kúsky drôtu

Plech

Nepotrebné kovové náradie

Spojovací materiál

Kovové riady – hrnce, príbory...

Kovové časti nábytku

Do červeného kontajnera (vreca) NEVHADZUJEME:

Železné a hliníkové plechovky znečistené od farieb, náterových hmôt - lakov, riedidiel, tmelov...

Železné a hliníkové konzervy so zvyškami potravín

Železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky a spreje ktoré sú pod tlakom

Kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – olej, pohonné hmoty

Kartuše montážnej peny

Olejové filtre

Akumulátory, monočlánky

Elektrozariadenia, ani ich časti

Hasiace prístroje

Plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom

 

VYUŽITIE ZRECYKLOVANÉHO KOVU

Z recyklovaných kovových obalov sa opäť môžu vyrobiť plechovky, konzervy alebo profily, rúry, plechy, disky. 

Železné kovy sa uplatňujú v obalovom priemysle vo veľmi širokom rozsahu. Najmä ako materiál obalov predovšetkým v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového prevedenia.

Vyrába sa z nich široký sortiment kovových obalov: sudy, bubny, kanistre, hoboky, plechovky, škatule  a tiež zátky, uzávery, veká.

Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym materiálom pre obalové aplikácie. Využíva sa v širokej škále tvarov a foriem – plechovky, tuby, fľaše, kontajnery, fólie, veká... Na celkovej spotrebe obalov sa obaly z hliníka podieľajú cca 20%. Z celkového množstva hliníkových obalov sa asi 80% používa na balenie potravín a 20% na balenie farmaceutických, kozmetických výrobkov a chemikálií.

Video